In periode 4 van het tweede jaar binnen de Geneeskunde bacheloropleiding staan 10 weken als  ‘vrije profileringsruimte’ gepland. Het biedt je de mogelijkheid thema’s verder uit te diepen en je blik op het toekomstig beroep te verbreden.

Meer dan in ander onderwijs, kun je in de vrije profileringsruimte je eigen leerproces sturen. Dat vraagt om reflecteren en doelen stellen. Waar sta ik nu? Wat boeit me? Waar wil ik heen? Wat heb ik nodig voor een volgende stap in die richting?

Aan de hand van 10 vragen vind je in de keuzegids op deze pagina meer informatie over de mogelijkheden die de vrije profileringsruimte biedt. In de keuzegids vind je een korte beschrijving van de keuzecursussen die vanuit de opleiding Geneeskunde worden aangeboden. De meeste cursussen leveren 7,5 ECTS; een enkele 15 ECTS. Het is de bedoeling dat je in de vrije profileringsruimte 2e jaar Geneeskunde 15 ECTS haalt (2 x 7,5 ECTS of 1 x 15 ECTS).

We hopen dat je de kansen die deze periode biedt optimaal weet te benutten.

Inschrijving keuzecursussen

De inschrijving voor bachelor jaar 2 Keuzecursussen in periode 4 verloopt niet via Osiris maar via een elektronisch keuzeformulier. Hier is voor gekozen vanwege het grote aantal keuzeopties dat geboden wordt in deze periode.

Op basis van de voorkeuren die je opgeeft zal na afloop van de inschrijfperiode een indeling gemaakt worden. Het streven is alle studenten bij de eerste voorkeur in te delen, maar de afgelopen jaren is al gebleken dat dat helaas niet in alle gevallen mogelijk was. We doen uiteraard ons uiterste best.

Je kunt jouw voorkeuren doorgeven van maandag 26 oktober t/m zondag 15 november 2020, via dit formulier.