Programma Honoursprogramma Bachelor

Uitgebreide informatie over het Honoursprogramma Bachelor is terug te vinden in het blokboek, zie onderaan deze pagina.

Jaar 1: Oriëntatie en selectie

Speerpuntcolleges en workshops Recent onderzoek binnen de onderzoeksspeerpunten wordt besproken. Voor studenten die geïnteresseerd zijn in verdieping en verbreding biedt het HP workshops aan die gekoppeld zijn aan deze speerpuntcolleges. O.a. aan de hand van de workshops kunnen studenten bepalen of het Honoursprogramma iets voor hen is. Daarnaast wordt tijdens blok 1.7 en 1.8 voorlichting over het programma gegeven.
Selectie Selectie vindt plaats aan het einde van het eerste jaar. Na de selectie start het Honoursprogramma tijdens blok 2.3. Het programma eindigt in juni van bachelor jaar 3.

Jaar 2 en 3: Honoursprogramma

KWO-H en MH-H: groepsbijeenkomsten (8 verplichte groeps- bijeenkomsten gekoppeld aan de blokken KWO en MH) De bijeenkomsten zijn opgebouwd uit een deel reflectie en intervisie en een deel waarin inhoudelijke bespreking plaatsvindt van een onderwerp o.l.v. een expert, zoals introductie op het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, ethiek, wetenschapsfilosofie en geschiedenis
Keuzecursus op honoursniveau Je volgt verplicht één keuzecursus op honoursniveau (One Health of een Speerpuntkeuzecursus)
Individueel onderzoekstraject (tijdsinvestering van gem. 10 uur per week) Je voert biomedisch of klinisch-epidemiologisch onderzoek uit onder begeleiding van een onderzoeker. Ook onderzoek in bredere zin, zoals historisch, ethisch, sociaalwetenschappelijk of beleidsonderzoek is toegestaan.
Je schrijft  een onderzoeksverslag en literatuurstudie en je presenteert je onderzoek tijdens de verplichte slotbijeenkomst
Internationale excursie Je organiseert met medestudenten een internationale excursie
SR-H: reflectieverslag Je neemt het reflectieverslag over  het HP inclusief beoordeling op in je portfolio en bespreekt dit in het kader van Studiereflectie met je tutor
Overige keuzeonderdelen Als je meer verdieping en/of verbreding zoekt, kun je meeschrijven aan een gezamenlijk artikel.

Tijdsinvestering

Een EC (studiepunt) staat ongeveer gelijk aan 28 uur studeren. Het programma bestaat uit de 9 verplichte KWO- en MH-groepsbijeenkomsten verspreid over twee jaar (belasting 140 uur) en een individueel onderzoekstraject (22,5 studiepunten) met een tijdsinvestering van gemiddeld 10 uur per week. Tijdens de keuzecursus voer je een opdracht uit op honoursniveau met een extra tijdsbelasting van 3-4 dagen. De voorbereiding voor en de internationale excursie zelf kosten uiteraard ook tijd. Voor het programma moet dan ook rekening worden gehouden met 840 uur (21 weken van 40 uur) extra tijdsinvestering naast het reguliere onderwijsprogramma, verspreid over 2 jaar. De uiteindelijke tijdsinvestering en de verdeling over de twee jaren is afhankelijk van het onderzoekstraject waar de student voor kiest en van de eigen planning van de student.