Opleidingscommissie Geneeskunde

De Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het opleidingsbestuur, het faculteitsbestuur en de O&O-raad over het onderwijsbeleid met betrekking tot de CRU- en SUMMA opleidingen en heeft inspraak op een deel van de Onderwijs- en examenregeling. De OCG  is mede verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Naar aanleiding van de schriftelijke evaluatie onder studenten en docenten, het verslag van de Jaarvertegenwoordiging en het verslag van het panelgesprek, stelt de OCG een advies op met wenselijke bijstellingen van het betreffende onderwijsonderdeel.

De commissie vergadert gemiddeld tien maal per jaar.

Deze commissie kent de volgende samenstelling:

Docentleden

 • Dr. F.E.J. Coenjaerts
 • Dr. L.P.W. de Wit
 • Dr. J.C. van den Bergen
 • Drs. L. van de Bunt
 • Dr. D.R. de Vries
 • Dr. J.R. Perotti
 • Dr. A.M. Kersten

Studentleden

 • Silvester Beelen (vice-voorzitter)
 • Lara van Uitert (Ba)
 • Jasmijn Geurts (Ba)
 • Barbara Nieuwenhuijsen (Ma)
 • Xara de Theije (Ma)
 • Ellen Verbeek (SUMMA)
 • Arash Mahmoodi (SUMMA)

Secretariaat

 • Niki Liebregts MA, ambtelijk secretaris

Meer weten?

Je leest meer over de werkzaamheden van de OCG in het zelfportret en in het Jaarverslag.

Contact?

OCG@umcutrecht.nl

Studenten kunnen ook contact opnemen via onderwijs-SAMS@umcutrecht.nl