Jaarlijks wordt begin juni een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Bachelor georganiseerd. Alle eerstejaars bachelor studenten geneeskunde worden hierover geïnformeerd via deze website en via de nieuwsbrief.

De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Bachelor 2019-2021 vindt plaats op dinsdag 25 juni 12.00-12.45 in de Blauwe collegezaal. De bijeenkomst is aansluitend aan het hoorcollege van Circulatie II en staat vermeld in MyTimetable.

Na de informatiebijeenkomst kun je je aanmelden voor de selectie voor het Honoursprogramma Bachelor 2019-2021. Aanmeldingen moeten uiterlijk woensdag 28 augustus 2019 om 23:59 uur ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief en CV. Zie verder onder Selectie.