Jaarlijks wordt er begin juni een informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma Bachelor georganiseerd. De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Bachelor voor het cohort 2018-2020  zal in 2018 plaatsvinden tijdens blok 1.7 of 1.8. Datum, tijd en locatie worden later via deze website bekend gemaakt en alle eerstejaars bachelor studenten geneeskunde ontvangen hierover informatie per email. De bijeenkomst zal t.z.t. in het rooster van het betreffende blok vermeld worden als een verlengd college. Let op: het laatste uur van dit college is dus gereserveerd voor de informatiebijeenkomst over het Honoursprogramma.

De selectieprocedure start aan het eind van het eerste studiejaar met het indienen van een sollicitatie. De selectiegesprekken vinden plaats tijdens blok 2.1 en 2.2 van het tweede studiejaar.  Houd de website goed in de gaten: de exacte deadline voor aanmelding wordt via de website bekend gemaakt omstreeks mei.
De aanmeldingstermijn voor de selectieprocedure van het Honoursprogramma bachelor 2017-2019 is verstreken. Je kunt je niet meer aanmelden.