De informatiebijeenkomst voor het Honoursprogramma Bachelor 2018-2020 vindt plaats op dinsdag 26 juni 12.00-12.45 in de Blauwe collegezaal. De bijeenkomst is aansluitend aan het hoorcollege van Circulatie II en staat vermeld in MyTimetable.

Aanmeldingen voor de selectie voor het Honoursprogramma Bachelor 2018-2020 moeten uiterlijk woensdag 29 augustus 2018 om 23:59 uur ingestuurd zijn, vergezeld van een motivatiebrief en CV. Zie verder onder Selectie.