Selectie

Selectie voor het Honoursprogramma Bachelor vindt jaarlijks plaats in september en oktober. 

De deadline voor aanmelding voor de selectie voor het cohort 2022-2024 is verstreken. Je kunt je niet meer aanmelden.

Om te kunnen worden geselecteerd dient de student aan de volgende criteria te voldoen: 

  • de student doorloopt de studie nominaal. Dit wil voor een bachelorstudent zeggen dat hij de cursussen van jaar 1 binnen een jaar succesvol heeft afgerond (incl. herkansingen). 
  • het gemiddelde van de eerstejaars cursussen is minimaal een 7.0 (incl. herkansingen). 

Verder vindt de selectie plaats op basis van een motivatiebrief met cv en een selectiegesprek aan de hand van de volgende items: 

  1. aantoonbare motivatie voor deelname aan het Honoursprogramma; 
  2. affiniteit met onderzoek / verbreding, eventueel blijkend uit (extracurriculaire / buitenschoolse) activiteiten op of sinds het VWO; 
  3. vertonen van veel eigen initiatief
  4. motivatie en capaciteiten voor het volgen van extracurriculair onderwijs; 
  5. globale ideeën over invulling van het individuele onderzoekstraject. NB. Het is raadzaam om voorafgaand aan het selectiegesprek alvast nagedacht te hebben over een afdeling waar je onderzoek zou willen doen en de reden van je keuze. Hier wordt naar gevraagd tijdens het selectiegesprek. Je kunt onder andere ideeën opdoen via http://www.umcutrecht.nl/en/Research 

De student dient elk item in de motivatiebrief toe te lichten. Deze items komen ook in het selectiegesprek aan de orde. 

Honourscommissie
De selectie wordt uitgevoerd door de Honourscommissie. Alle leden van de Honourscommissie zijn werkzaam in het UMC Utrecht. 

Maximum aantal 
Per jaar kunnen maximaal 30 studenten instromen in het Honoursprogramma Bachelor. De groep is meestal iets kleiner, ca. 20-25 studenten.