Honours

Honoursprogramma Bachelor Geneeskunde

Het Honours Programma (HP) CRU Bachelor is een extracurriculair programma in het 2e en 3e jaar van de bacheloropleiding en heeft een studielast van 46,5 EC.

Het programma is gericht op verdieping én verbreding van kennis en vaardigheden t.o.v. het reguliere onderwijsprogramma. De verdieping vindt met name plaats via het doen van wetenschappelijk onderzoek. Verbreding wordt met name gerealiseerd door aandacht te besteden aan geneeskunde in de maatschappelijke context. Er wordt over de grenzen van de biomedische geneeskundeopleiding heengekeken, maar natuurlijk wel in relatie tot de geneeskunde. De focus ligt op academische vaardigheden. Hoewel deze vaardigheden ook in het reguliere programma aan bod komen, is er binnen het HP extra gelegenheid om vaardigheden en kennis op te doen en daarmee nog meer de breedte en de diepte in te gaan.

Lees meer over het Honoursprogramma Bachelor Geneeskunde

Descartes College

De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair en verschillen vanwege hun universiteitsbrede karakter van het facultaire honoursaanbod. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. In iedere cursus wordt vanuit een andere invalshoek gereflecteerd op de wetenschap. Je volgt de cursussen in het tweede en derde jaar van je opleiding.

Aanmelding en selectie
Gemotiveerde en breed geïnteresseerde studenten kunnen zich aan het einde van het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht aanmelden voor de selectie van het Descartes College. Ben jij al honoursstudent? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kan je je direct inschrijven (per semester) voor één of meerdere cursussen van het Descartes College.

Kijk voor meer informatie en het cursusaanbod op de centrale pagina's van het Descartes College.

Algemene informatie over het honoursonderwijs

Zie voor algemene informatie over honoursonderwijs binnen de UU de website van de UU-honourscommunity.