Toetsing en exit criteria

Toetsing

Het eindcijfer voor het Honoursprogramma wordt vastgesteld door de Honourscoördinator op basis van de cijfers van de beoordelaars voor de literatuurstudie en de bijdrage van de honoursstudent aan het onderzoek (incl. het onderzoeksverslag). Voorwaarde voor toekenning van het eindcijfer is verplichte deelname aan de activiteiten van het Honoursprogramma en het behalen van een voldoende voor de volgende onderdelen:

  • KWO-H;
  • MH-H;
  • Keuzecursus op honoursniveau;
  • SR-H.

Bij het tijdig en succesvol afronden van het Honoursprogramma krijg je een certificaat uitgereikt bij het Bachelor diploma. Tevens wordt het programma vermeld op het diploma supplement als extracurriculair programma van 22,5 studiepunten.

Exit criteria 

De deelname aan het Honoursprogramma wordt na afloop van een studiejaar beëindigd indien:

  • de student niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht bij de verschillende activiteiten van het Honoursprogramma;
  • de student onvoldoende actieve participatie toont  in de activiteiten van het Honoursprogramma;
  • de studievoortgang in gevaar komt;
  • de student een onvoldoende heeft gekregen voor professioneel gedrag;
  • de student betrokken is bij fraude of plagiaat.