Commissies & Besturen

De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator zijn verantwoordelijk voor de bacheloropleiding Geneeskunde. Daarnaast zijn er verschillende commissies en besturen die zich inzetten voor de opleiding, waarnaar in het menu links en onder aan deze pagina gelinkt wordt.

Naast deze gremia zijn er ook nog gremia voor inspraak en medezeggenschap.

Opleidingsdirecteur

De opleidingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de opleiding en representeert deze in externe contacten (UU, Raad van Bestuur UMC, landelijke collega-faculteiten etc.)

Opleidingscoördinator CRU Bachelor

De bachelor opleidingscoördinator mw. dr. Isabel Thunnissen, ondersteunt de opleidingsdirecteur en coördineert
het opleidingsprogramma bachelor CRU2006. Zij is verantwoordelijk voor de interne organisatie en kwaliteit.

Mw.dr. I.E. Thunnissen

Stratenum, kamer 0.213
Tel.: 088–7568308
E-mail: I.E.Thunnissen@umcutrecht.nl