Commissies & Besturen

De opleidingsdirecteur en opleidingscoördinator zijn verantwoordelijk voor de bacheloropleiding Geneeskunde. Daarnaast zijn er verschillende commissies en besturen die zich inzetten voor de opleiding, waarnaar in het menu links en onder aan deze pagina gelinkt wordt.

Naast deze gremia zijn er ook nog gremia voor inspraak en medezeggenschap.

Opleidingsdirecteur - Annet van Royen

De opleidingsdirecteur is eindverantwoordelijk voor de opleiding en representeert deze in externe contacten (UU, Raad van Bestuur UMC, landelijke collega-faculteiten etc.)

Opleidingscoördinator CRU Bachelor - Mascha Berk

De bachelor opleidingscoördinator ondersteunt de opleidingsdirecteur en coördineert het opleidingsprogramma bachelor CRU. Zij is verantwoordelijk voor de interne organisatie en kwaliteit.