Wie bel je als de docent niet aanwezig is bij start onderwijs:

Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Je kunt terecht bij OSZ met vragen over o.a. onderwijs, roosters, Blackboard, Epass, studievoortgang, diploma-uitreikingen of om een afspraak te maken met de studieadviseur.

(Bezoek)adres: Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht (Androclusgebouw, 1e verdieping)
Postbus: 80163, 3508 TD Utrecht
Telefoon: (030) 253 4858 (9:00 - 10:00 uur infotelefoon)
E-mail: osz.vet@uu.nl

Openingstijden balie in het Studielandschap

Maandag t/m donderdag open van 12:15 – 13:15 uur.

Vragen?

Medewerkers Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Ga naar OSZ van de faculteit Diergeneeskunde op de website van de Universiteit Utrecht.

De studieadviseurs adviseren over studieplanning, leerstrategieën, studievertraging (bijv. op grond van ziekte of persoonlijke omstandigheden) en andere onderwerpen. De studieadviseurs verstrekken ook informatie over o.a. toelating tot de opleiding, relevante wet- en regelgeving en procedures waar je als student mee te maken hebt, bijzondere voorzieningen en keuzemogelijkheden.

De gesprekken met de studieadviseurs zijn vertrouwelijk.

Inloop- en afspraakspreekuren

De studieadviseurs hebben inloop- en afspraakspreekuren. Het inloopspreekuur kan zonder afspraak en is bedoeld voor korte vragen (± 10 minuten per gesprek). Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. De studieadviseur haalt je daar op. Maak je een afspraak, dan wordt er 20 minuten per gesprek voor je gereserveerd.

Inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 1e en 2e jaar

Anniek Mestebeld: a.g.mestebeld@uu.nl
Maandag 12:00 - 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 3e jaar 

Aster Steijlen: a.d.steijlen@uu.nl
Woensdag 12:00 – 13:30 uur inloopspreekuur

Studieadviseur master

Trudi Miltenburg: g.a.j.miltenburg@uu.nl 
Donderdag 12.00 - 13.30 uur inloopspreekuur

Ga je een deel van je studie in het buitenland doen, maak dan een afspraak met International Office Diergeneeskunde. De International officers:

 • beoordelen de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoeks-) stage in het buitenland
 • adviseren over de organisatorische gang van zaken

Contact International Office

 • Tijdens kantooruren, tel: (030) 253 2116
 • Of stuur een e-mail: internationaloffice.vet@uu.nl
 • Je kunt altijd een afspraak maken via de planningstool.

International officers Diergeneeskunde

Rosita Kolader en Inge Hordijk

Afspraakspreekuren

De International officers hebben in een week verschillende afspraakspreekuren. Als je naar het spreekuur komt, neem je plaats op de stoelen bij de giraf in het Studielandschap, Androclusgebouw. Je wordt daar opgehaald. Afhankelijk van wat je wilt bespreken kun je kiezen voor een gesprek van 15 minuten of van 30 minuten.

Stage-overeenkomst en registratie in Osiris

Je bent verplicht vóór vertrek een stage-overeenkomst te ondertekenen en je verblijf in het buitenland te registreren in OSIRIS buitenland.

Wat doet de examencommissie?

 • Afhandelen van individuele verzoeken zoals: deelname aan herkansingen, regelen van extra toetsvoorzieningen en vrijstellingen
 • Uitreiken van diploma's, afhandelen van fraudemeldingen en het geven van een (bindend) studieadvies aan het einde van het eerste bachelorjaar

Hoe dien je een verzoek in bij de examencommissie?

 • Wil je deelnemen aan een herkansing of een extra toetsvoorziening regelen stuur dan een mail naar examencommissie.ba.vet@uu.nl met daarin je verzoek, een motivatie voor dit verzoek, eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een doktersverklaring als je ziek bent geweest) en je studentnummer. Het verzoek moet je zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het betreffende tentamen, indienen.
 • Vrijstelling aanvragen? Ga op deze site naar Praktische zaken > Regelingen en procedures > Vrijstellingen en vul het formulier in.

Je ontvangt uiterlijk na 6 weken een formeel besluit van de examencommissie. Bij een onvolledig of onduidelijk verzoek of het niet vermelden van je studentnummer kan de procedure langer duren.

Samenstelling bachelor examencommissie

 • dr. A. (Arie) van Nes (voorzitter)
 • dr. C.F. (Claudia) Wolschrijn
 • prof. dr. V.P.M.G. (Victor) Rutten
 • mr. dr. R. (Rolf) Ortlep (extern lid)
 • M.W.T. (Mia) Lageschaar (ambtelijk secretaris)

De examencommissie is ingesteld door de decaan van de faculteit Diergeneeskunde.

Contact

E-mail: examencommissie.ba.vet@uu.nl

 

Jaarkernen bachelor Diergeneeskunde 2019-2020

Jaarkern 1

E-mail: jaarkern1.dgk@uu.nl
Facebook: https://www.facebook.com/jaarkern.dgk.5

 • Annabelle de Kort
 • Dorine Baas: 
 • Jaap Tump
 • Dana van Zuilenkom
 • Laura Ruiters

Jaarkern 2

E-mail: jaarkern2.dgk@uu.nl
Facebook: https://www.facebook.com/jaarkern.een.10

 • Suzan van Leeuwen
 • Emilie van Haaster
 • Lisa Rozenberg
 • Anne van Rooijen

Jaarkern 3

E-mail: jaarkern3.dgk@uu.nl
Facebook
: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013780632157

 • Charlotte Ludin
 • Matthijs Leistra
 • Jorn Straatman
 • Lonneke Nijhuis
 • Femmy Wierstra
 • Dante Vorster

Wat doet de jaarkern of masterkern?

Ieder studiejaar van de bachelor heeft een eigen jaarkern en elk masterprogramma heeft een eigen masterkern. De jaarkernen worden gevormd door ongeveer vijf tot tien studenten. De masterkernen bestaan uit 1 tot 2 leden van elke co-groep. De kernen houden zich bezig met het signaleren van eventuele problemen die tijdens het onderwijs en de studie in het algemeen bij hun jaargenoten/studiegenoten naar voren komen (bijvoorbeeld het onderwijsrooster, de studiewijzers, onderwijsfaciliteiten e.d.). De kernen spelen dit door naar betrokken docenten, faculteitsmedewerkers, studentenraad, opleidingscommissie of faculteitsraad.
Daarnaast heeft de jaar- en masterkern de zorg voor het doorgeven van mededelingen en informatie aan de jaargenoten/studiegenoten, het opnemen van de hoorcolleges en het evalueren van de cursussen met de cursusleiders. De jaar- en masterkern kan ook initiatieven nemen waarbij ze specifieke dingen organiseren voor hun eigen jaar/master!

Heb je interesse om deel te nemen in een jaar- of masterkern?

Neem dan contact op met de jaar- of masterkern die je vertegenwoordigt.

De Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.) is de studievereniging van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Vrijwel iedere student Diergeneeskunde is vanaf het eerste jaar lid. Wil je lid worden of meer weten, ga naar de website van D.S.K.

Onderwijsorganisatie en commissies

Ga naar meer informatie over de onderwijsorganisatie bij Diergeneeskunde.

Medewerkers, gebouwen, werkplekken Universiteit Utrecht

Ga naar de contactpagina van de Universiteit Utrecht voor een overzicht van medewerkers, gebouwen, werkplekken en diensten van de Universiteit Utrecht.
V
oor contactinformatie bij de verschillende departementen van de faculteit Diergeneeskunde, klik hier.