Wie bel je als de docent niet aanwezig is bij start onderwijs:

Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Je kunt terecht bij OSZ met vragen over o.a. onderwijs, roosters, Blackboard, Epass, studievoortgang en diploma-uitreikingen.

Het androclusgebouw en de OSZ-balie zijn voor studenten voor onbepaalde tijd gesloten in verband met het coronavirus.

Je kunt OSZ op dit moment op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: osz.vet@uu.nl (elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur)
 • Telefoon: 030 253 4858 (elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur) 

In verband met het coronavirus vinden alle spreekuren t/m 31 mei 2020 telefonisch en op afspraak plaats.

Studieadviseurs

Je kunt hier vinden hoe je contact kunt opnemen en een belafspraak kunt inplannen.  

International office

Je kunt hier vinden hoe je contact kunt opnemen en een bel-/videoafspraak kunt inplannen.  

Onderwijssecretariaten

Specifieke vragen?

Medewerkers Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ)

Ga naar OSZ van de faculteit Diergeneeskunde op de website van de Universiteit Utrecht.

De studieadviseurs adviseren over studieplanning, leerstrategieën, studievertraging (bijv. op grond van ziekte of persoonlijke omstandigheden) en andere onderwerpen. De studieadviseurs verstrekken ook informatie over o.a. toelating tot de opleiding, relevante wet- en regelgeving en procedures waar je als student mee te maken hebt, bijzondere voorzieningen en keuzemogelijkheden.

De gesprekken met de studieadviseurs zijn vertrouwelijk.

In verband met het coronavirus vinden alle spreekuren van de studieadviseurs t/m 31 mei 2020 telefonisch en op afspraak plaats.

Belafspraak inplannen

Vanaf heden zijn alle spreekuren telefonisch en op afspraak. Dit betekent dat je via de digitale afspraakkalender een afspraak kunt maken en op het tijdstip van jouw afspraak door de studieadviseur wordt gebeld.

Vermeld daarom bij het maken van de afspraak je telefoonnummer waarop je op dat moment bereikbaar bent. 

Op het tijdstip van voorheen het inloopspreekuur kun je een belafspraak maken voor een korte vragen (+- 10 of 15 minuten per telefoongesprek). Op de tijdstippen van het afsprakenspreekuur geldt nog steeds dat de reguliere tijd voor je wordt gereserveerd (20 of 30 minuten afhankelijk van het spreekuur). De studieadviseur van de master heeft een extra spreekuur ingelast op de woensdag van 12 tot 13.30 uur voor korte vragen. 

Spreekuren

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 1e en 2e jaar

Anniek Mestebeld: a.g.mestebeld@uu.nl
Maandag 12:00 - 13:30 uur (korte belafspraken; 10 minuten)
Donderdag 9.00 – 12:00 uur (langere belafspraken; 20 minuten)

Studieadviseur bachelor Diergeneeskunde 3e jaar 

Aster Steijlen: a.d.steijlen@uu.nl
Woensdag 12:00 – 13:30 uur (korte belafspraken; 10 minuten)
Maandag 14.00 – 17:00 uur (langere belafspraken; 20 minuten)

Studieadviseur master

Trudi Miltenburg: g.a.j.miltenburg@uu.nl 
Woensdag 12.00 tot 13.30 uur (korte belafspraken; 15 minuten)
Donderdag 12.00 - 13.30 uur (korte belafspraken; 15 minuten)
Dinsdag 10.00 – 14:00 uur (langere belafspraken; 30 minuten)

 

Ga je een deel van je studie in het buitenland doen, maak dan een afspraak met het International Office Diergeneeskunde voor het:

 • beoordelen van de praktische uitvoerbaarheid van je plannen voor het doen van een (onderzoeks-) stage/ onderwijs in het buitenland
 • adviseren over de organisatorische gang van zaken

Contact International Office
 

In verband met het coronavirus vinden alle spreekuren van het international office t/m 31 mei 2020 telefonisch en op afspraak plaats.

Bel- /videoafspraak inplannen

Via onderstaande digitale afspraakkalender kun je een afspraak inplannen. Afhankelijk van wat je wilt bespreken kun je kiezen voor een gesprek van 15 minuten of van 30 minuten. Je kunt kiezen voor een gewoon telefonisch overleg of bellen met beeld via Microsoft teams (je vindt hier een handleiding Microsoft Teams voor studenten). Op het moment van de afspraak neemt het International Office contact met je op.

Vermeld daarom bij het maken van de afspraak je telefoonnummer waarop je op dat moment bereikbaar bent. Geef tevens aan of je gewoon wilt bellen of wilt bellen via Microsoft teams (en zorg in dit geval dat je Teams op je computer hebt geïnstalleerd).

Email

Je kunt ook een e-mail sturen naar: internationaloffice.vet@uu.nl

Coordinator International office Diergeneeskunde

Inge Hordijk

Stage-overeenkomst en registratie in Osiris

Je bent verplicht vóór vertrek een stage-overeenkomst te ondertekenen en je verblijf in het buitenland te registreren in OSIRIS buitenland.

Wat doet de examencommissie?

 • Afhandelen van individuele verzoeken zoals: deelname aan herkansingen, regelen van extra toetsvoorzieningen en vrijstellingen
 • Uitreiken van diploma's, afhandelen van fraudemeldingen en het geven van een (bindend) studieadvies aan het einde van het eerste bachelorjaar

Hoe dien je een verzoek in bij de examencommissie?

 • Wil je deelnemen aan een herkansing of een extra toetsvoorziening regelen stuur dan een mail naar examencommissie.ba.vet@uu.nl met daarin je verzoek, een motivatie voor dit verzoek, eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een doktersverklaring als je ziek bent geweest) en je studentnummer. Het verzoek moet je zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het betreffende tentamen, indienen.
 • Vrijstelling aanvragen? Ga op deze site naar Praktische zaken > Regelingen en procedures > Vrijstellingen en vul het formulier in.

Je ontvangt uiterlijk na 6 weken een formeel besluit van de examencommissie. Bij een onvolledig of onduidelijk verzoek of het niet vermelden van je studentnummer kan de procedure langer duren.

Samenstelling bachelor examencommissie

 • dr. A. (Arie) van Nes (voorzitter)
 • dr. C.F. (Claudia) Wolschrijn
 • prof. dr. V.P.M.G. (Victor) Rutten
 • mr. dr. R. (Rolf) Ortlep (extern lid)
 • M.W.T. (Mia) Lageschaar (ambtelijk secretaris)

De examencommissie is ingesteld door de decaan van de faculteit Diergeneeskunde.

Contact

E-mail: examencommissie.ba.vet@uu.nl

 

Jaarkernen bachelor Diergeneeskunde 2019-2020

Jaarkern 1

E-mail: jaarkern1.dgk@uu.nl
Facebook: https://www.facebook.com/jaarkern.dgk.5

 • Annabelle de Kort
 • Dorine Baas: 
 • Jaap Tump
 • Dana van Zuilenkom
 • Laura Ruiters

Jaarkern 2

E-mail: jaarkern2.dgk@uu.nl
Facebook: https://www.facebook.com/jaarkern.een.10

 • Suzan van Leeuwen
 • Emilie van Haaster
 • Lisa Rozenberg
 • Anne van Rooijen

Jaarkern 3

E-mail: jaarkern3.dgk@uu.nl
Facebook
: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013780632157

 • Charlotte Ludin
 • Matthijs Leistra
 • Jorn Straatman
 • Lonneke Nijhuis
 • Femmy Wierstra
 • Dante Vorster

Wat doet de jaarkern of masterkern?

Ieder studiejaar van de bachelor heeft een eigen jaarkern en elk masterprogramma heeft een eigen masterkern. De jaarkernen worden gevormd door ongeveer vijf tot tien studenten. De masterkernen bestaan uit 1 tot 2 leden van elke co-groep. De kernen houden zich bezig met het signaleren van eventuele problemen die tijdens het onderwijs en de studie in het algemeen bij hun jaargenoten/studiegenoten naar voren komen (bijvoorbeeld het onderwijsrooster, de studiewijzers, onderwijsfaciliteiten e.d.). De kernen spelen dit door naar betrokken docenten, faculteitsmedewerkers, studentenraad, opleidingscommissie of faculteitsraad.
Daarnaast heeft de jaar- en masterkern de zorg voor het doorgeven van mededelingen en informatie aan de jaargenoten/studiegenoten, het opnemen van de hoorcolleges en het evalueren van de cursussen met de cursusleiders. De jaar- en masterkern kan ook initiatieven nemen waarbij ze specifieke dingen organiseren voor hun eigen jaar/master!

Heb je interesse om deel te nemen in een jaar- of masterkern?

Neem dan contact op met de jaar- of masterkern die je vertegenwoordigt.

De Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.) is de studievereniging van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Vrijwel iedere student Diergeneeskunde is vanaf het eerste jaar lid. Wil je lid worden of meer weten, ga naar de website van D.S.K.

Onderwijsorganisatie en commissies

Ga naar meer informatie over de onderwijsorganisatie bij Diergeneeskunde.

Medewerkers, gebouwen, werkplekken Universiteit Utrecht

Ga naar de contactpagina van de Universiteit Utrecht voor een overzicht van medewerkers, gebouwen, werkplekken en diensten van de Universiteit Utrecht.
V
oor contactinformatie bij de verschillende departementen van de faculteit Diergeneeskunde, klik hier.