Tentamenroosters

In de jaarplanning bachelor Diergeneeskunde 2020-2021 staan de tentamen- en herkansingsweken. Alle (reeds geplande) toetsen kun je vinden in MyTimetable bij de betreffende cursus. Er is geen apart tentamenrooster.

Voor meer informatie over (de publicatie van) roosters, ga naar Onderwijs > Roosters.

Tentamenlocaties

Ga direct naar gebouwen van de Universiteit Utrecht (en enkele externe tentamenlocaties) met adresgegevens.

Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan ben je automatisch ingeschreven voor het tentamen (en eventueel de herkansing). Apart inschrijven voor een tentamen is niet mogelijk.

Ga naar Praktische zaken > In- en uitschrijving > uitklapmenu 'In-en uitschrijven tentamens' voor meer informatie.

Als je je voor een cursus inschrijft, word je automatisch voor het bijbehorende tentamen ingeschreven. Je ontvangt uiterlijk één week voor de dag van het tentamen een bevestigingsmail dat je staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. In deze mail staat ook vermeld wat je moet doen als je door ziekte of persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kunt zijn bij het tentamen.

De uitslag van een tentamen kun je uiterlijk 10 werkdagen na afname verwachten. Het resultaat kun je bekijken in Osiris.

Het kan zinvol zijn om je tentamen in te zien en je vragen aan de docent te stellen. Dit geldt met name als je het tentamen niet gehaald hebt, zodat je je goed kunt voorbereiden op de herkansing. Natuurlijk is het ook mogelijk om je tentamen in te zien als je wel een voldoende resultaat hebt behaald. Tijdens de inzage kom je erachter hoe de vraagstelling is bedoeld en op welke wijze antwoorden worden geïnterpreteerd en goed worden bevonden. Je kunt ook overleggen of je manier van studeren wel voldoet. Indien je het niet eens bent met het resultaat en de feedback van de docent geen bevredigend antwoord oplevert, dan kun je je altijd richten tot de studieadviseur. Die kan je dan verder helpen en adviseren over welke stappen je wel of niet kunt ondernemen. Dit dien je binnen 6 weken na de bekendmaking van de uitslag te doen.

OSZ organiseert meestal de inzages. De communicatie hierover verloopt via de Blackboardmodule van de betreffende cursus. Bij de door OSZ geregelde inzages gelden de volgende regels:

  • Kun je door een situatie van overmacht niet aanwezig zijn bij de inzage, dan kun je mogelijk via OSZ een afspraak maken voor een individuele inzage. Let op: bij een individuele inzage is er geen docent aanwezig.
  • Het insturen van vragen na afloop van de inzage is alleen mogelijk met toestemming van de aanwezige docent tot de volgende werkdag 12:00u. Alleen inhoudelijke gemotiveerde vragen worden behandeld.

Als je tussen de 4,0-5,4 scoort voor een cursus heb je recht op een herkansing. In de studiewijzer vind je per cursus welke regels er gelden voor het herkansen van (deel)toetsen. Je wordt door OSZ ingeschreven voor de herkansing. Ook voor deze inschrijving ontvang je een bevestigingsmail.

Meer informatie onderwijs- en examenregelingen voor de bacheloropleiding, vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (O.E.R.) onder Praktische zaken > Regelingen en procedures.

Aanvang en einde

De aanvangstijd van een tentamen wordt altijd van tevoren bekendgemaakt. In geval van overmacht mag een student tot maximaal 30 minuten na het aanvangstijdstip toegelaten worden. Tijdens de eerste 30 minuten mogen studenten de tentamenzaal niet verlaten. De begin- en eindtijd van het tentamen staan vermeld op het tentamenvoorblad. Een kwartier voor het einde van het tentamen wordt gemeld hoe lang studenten nog hebben.

Legitimatie

Studenten dienen zich te legitimeren tijdens het tentamen. Daarvoor komt de surveillant na aanvang van het tentamen bij de tafel langs. Geldige documenten zijn:

  • Geldig paspoort
  • Geldige identiteitskaart
  • Geldig Nederlands rijbewijs

Een collegekaart is géén geldig legitimatiebewijs tijdens een tentamen! Studenten hoeven de collegekaart niet bij zich te hebben.

Eten en drinken

Tijdens een digitaal tentamen is het niet toegestaan eten en drinken mee te nemen.Een flesje water is wel toegestaan. De surveillant kan studenten aanspreken.

Toiletbezoek

Als een student naar het toilet wil waarschuw je een surveillant. Toiletbezoek is niet toegestaan tijdens het eerste en het laatste halfuur van het tentamen. 

Telefoon en andere elektronische apparaten

Mobiele telefoons en overige elektronische apparaten (o.a. tablets en smartwatches (of slimme horloges)) moeten uitgeschakeld zijn en in de tas blijven. Het is niet toegestaan een telefoon of andere elektronische apparaten mee naar het toilet te nemen. 

Geluiddempende hulpmiddelen

Tijdens tentamens zijn geluiddempende (felgekleurde) oordopjes, oorpluggen en een gehoorkap ter bevordering van concentratie standaard toegestaan. Noisecancelling koptelefoons, of andere middelen waarmee geluid kan worden afgespeel of een bluetooth verbinding mogelijk is, zijn niet toegestaan. 

Na het tentamen

Nadat studenten de tentamenzaal hebben verlaten, is het niet toegestaan de zaal opnieuw te betreden. Het is voor studenten niet toegestaan zich op te houden in de gangen/hal direct buiten de tentamenzaal in verband met geluidsoverlast en toiletbezoek. Studenten volgen de instructies van de surveillant op.

Als studenten zich niet aan de regels houden of wanneer er geconstateerd wordt dat een student niet op een eerlijke manier het tentamen maakt, kan dit uitsluiting van het tentamen betekenen. De examencommissie wordt hiervan in kennis gesteld.

Onderwijs- en Studentenzaken DGK

Heb je vragen over je tentamen of tentamenrooster?
Mail naar: osz.vet@uu.nl.