Overgangsregeling

In het collegejaar 2022-2023 is het nieuwe curriculum (2022) gestart in het eerste leerjaar. In 2023 en 2024 wordt dit curriculum respectievelijk ingevoerd in jaar 2 en 3. Studenten die begonnen zijn vóór september 2022 volgen cursussen uit curriculum 2007 en ronden hun bachelor ook in dit curriculum af (in overleg met de studieadviseur kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden). Hieronder vind je wat het verdwijnen van het curriculum 2007 voor jou kan betekenen. 

Heb je een cursus (curriculum 2007) niet behaald in het jaar dat deze gegeven is?

Dan heb je de mogelijkheid om gedurende één collegejaar, opvolgend aan het collegejaar waarin je het onderwijs hebt gevolgd, de toetsing conform het oude curriculum (2007) te doen.
Let op: Het onderwijs wordt niet nogmaals conform het oude curriculum gegeven.

Studenten die op deze manier de toetsing afronden hoeven geen contact met de examencommissie of studieadviseur op te nemen

De 'oude' toetsing kun je nog volgen in het jaar 

 • 2023-2024: cursussen en leerlijnen uit het 'oude' jaar 2 (jaar 3 kan nog regulier gevolgd worden)
 • 2024-2025: cursussen en leerlijnen uit het 'oude' jaar 3

De examencommissie heeft besloten dat in het jaar waarin de toetsing conform het oude curriculum voor het laatst wordt aangeboden studenten die <4 scoren voor het tentamen mogen deelnemen aan de herkansing.

In het collegejaar 2023-2024 geldt dit voor de tweedejaarscursussen en in 2024-2025 voor de derdejaarscursussen. In alle andere gevallen blijft de regeling van kracht dat bij <4 in het reguliere tentamen geen recht is om deel te nemen aan de herkansing.

Inschrijven voor de toetsing ‘oude’ curriculum (2007)

Voor wie geldt de overgangsregeling?

De overgangsregeling geldt voor iedereen die beide curricula combineert. Bijvoorbeeld:

 • Je hebt de toetsing van de cursus in het oude curriculum 2007 na het extra (toets)jaar niet gehaald
 • Je hebt het onderwijs van een cursus uit het oude examenprogramma (2007) niet gevolgd en volgt het onderwijs én de toetsing in de nieuwe opzet (curriculum 2022)
 • Je bent gestart in het nieuwe curriculum (2022) en volgt cursussen in het oude curriculum (2007).

  De voorwaarden voor het combineren van de curricula

  Voor het behalen van de bachelor moet je aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Alle leerdoelen moeten zijn getoetst en alle verplichte onderdelen behaald. Voor de cursussen kan de tabel hieronder gebruikt worden.
  2. Minimaal 180 EC behalen: in het nieuwe curriculum is er meer ruimte voor keuzecursussen. Combineer je curriculum2007 met curriculum2022 dan ontstaat er meer profileringsruimte. Dit kan van 0,5 EC oplopen tot 7,5 EC.

  Let op!
  Als je een cursus wilt volgen in het curriculum die niet overeenkomt met jouw eigen examenprogramma moet je in alle gevallen contact op nemen met de examencommissie voor goedkeuring én voor het overzetten van de resultaat.

  Wanneer heb je alle leerdoelen van de bachelor behaald?

  In de tabel hieronder vind je een overzicht van de leerdoelen in het curriculum 2007 (horizontaal) en het curriculum 2022 (verticaal). De kruisjes geven samen alle leerdoelen weer van de verplichte cursussen van het bachelor onderwijsprogramma. Voor het behalen van de bachelor moet je dus alle kruisjes hebben behaald. De grootte van de kruisjes zegt niets over de hoeveelheid onderwijs die verplaatst is. Als je onder de overgangsregeling valt (en dus beide curricula combineert), kan het zijn dat je een of meerdere leerdoelen mist. 

  Let op: de leerlijnen staan niet in dit schema, hiervoor moet individueel maatwerk geleverd worden.

  Wat moet je doen als je een of meerdere leerdoelen mist?

  Dit is afhankelijk van het leerdoel dat jij mist. Probeer eerst om de toetsing af te sluiten in het collegejaar nadat het onderwijs uit het oude curriculum (2007) is gegeven. Als je op deze manier de toetsing afrondt, krijg je niet te maken met aanvullende opdrachten of te weinig studiepunten. Je hoeft dan ook geen contact op te nemen met de examencommissie. Lukt het niet om de toetsing in het oude curriculum (2007) af te ronden? Dan vind je hieronder per cursus wat je moet doen.

  Kom je EC tekort?

  Dan kun je deze opvullen door:

  • Compensatie van andere cursussen waarvoor je misschien ‘te veel’ studiepunten gehaald hebt;
  • Het afronden van een kleine (online) cursus

  Het zou kunnen dat je meerdere cursussen buiten je eigen onderwijsprogramma doet. In dat geval hoef je niet elke 0,5 EC apart in te vullen maar kun je ook voor een grotere cursus kiezen.

  Rond je de toetsing af in het nieuwe curriculum (2022)?

  Houd dan rekening met de volgende punten:

  • Behaalde deelresultaten blijven behouden, mits dezelfde deeltoetsing in nieuwe cursus blijft bestaan. Let op: dit gebeurt niet automatisch in Osiris. Neem hiervoor contact op met de examencommissie.
  • Het is mogelijk dat toetsing in het nieuwe curriculum verandert. Bijvoorbeeld toevoeging van een WCO beoordeling of deeltoets. In deze gevallen is deelname aan onderwijs nodig.
  • Wanneer de inhoud van een cursus sterk verandert, wordt aangeraden om het onderwijs van de cursus opnieuw te volgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de studieadviseur.
  • Wil je (ondanks dat het niet nodig is) het onderwijs opnieuw volgen? Neem dan contact op met de studieadviseur. 

  Procedure