Honours

Wil jij méér uit de studie Diergeneeskunde halen en je talenten optimaal ontwikkelen?

Honours programma bachelor diergeneeskunde

Dit facultaire programma is opgezet voor studenten die zich breder willen oriënteren en extra uitdaging tijdens hun studie zoeken. Door het volgen van het honours programma (HP) krijg je de kans om je te verbreden over de grenzen van je eigen bachelor heen. Je volgt naast je reguliere cursussen, een deel van het onderwijs - binnen en buiten het curriculum Diergeneeskunde - op honoursniveau. Je maakt deel uit van een interdisciplinaire ‘community’.

Studenten aan het woord

Ons doel is de tumor volledig te vernietigen met een minimale dosis straling.

Lieke Ruven
Lieke Ruven lachend in een witte labjas en blauwe handschoenen met een injectiespuit in haar handen.

Een onderzoeksgroep in Nederland is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe therapie: de tumor bestralen van binnenuit. Lieke onderzocht voor haar Honours Programma hoe ze de injectie van radioactieve vloeistof kan verbeteren, zodat de tumor beter bestraald wordt. 

Meer kennis, betere discussies en presentatievaardigheden, maar vooral ook een hoop nieuwe gelijkgestemde vrienden.

Ellis Vollebregt
Ellis Vollebregt met haar kat in haar armen

Toen ik in het eerste jaar van de bachelor zat had ik nog nooit gehoord van het honoursprogramma. Dit veranderde toen er tijdens een hoorcollege wat meer over het programma werd verteld. Ik ging er in eerste instantie van uit dat je gemiddeld een 8 of hoger moest staan om deel te nemen, maar dat bleek niet zo te zijn.  Bij de aparte voorlichtingsbijeenkomst werd ik erg enthousiast van de mogelijkheden die het honoursprogramma brengt.


Universitair honoursprogramma

Naast de facultaire honoursprogramma's biedt de Universiteit Utrecht in de bachelor honourscursussen aan bij het Descartes College. Het Descartes College is een universitair honoursprogramma voor studenten van verschillende opleidingen van de universiteit die meer willen leren over de wetenschap en haar maatschappelijke rol.