Wil jij méér uit de studie Diergeneeskunde halen en je talenten optimaal ontwikkelen?
Honours Programma bachelor

honours programma bachelor diergeneeskunde

Dit facultaire programma is opgezet voor studenten die zich breder willen oriënteren en extra uitdaging tijdens hun studie zoeken. Door het volgen van het honours programma (HP) krijg je de kans om je te verbreden over de grenzen van je eigen bachelor heen.
Je volgt naast je reguliere cursussen, een deel van het onderwijs - binnen en buiten het curriculum Diergeneeskunde - op honoursniveau . Je maakt deel uit van een interdisciplinaire ‘community’.

Heb je interesse voor het honours programma? Wil je 'meer' dan alleen de Yalelaan? Ben je nieuwsgierig, creatief en gemotiveerd? Meld je dan aan voor het introductieprogramma! Na het volgen van het introductieprogramma volgt er een selectie en bepaal je zelf of het HP ook echt bij jou past. 

Het introductieprogramma is bedoeld voor studenten om kennis te nemen van de opbouw van het honours programma en inspiratie op te doen voor de mogelijke wijzen waarop ze dit programma kunnen vormgeven. Studenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het honours programma dienen zich hiervoor aan te melden uiterlijk 25 april 2021 door een e-mail te sturen naar hp.vet@uu.nl.
Iedere eerstejaars Diergeneeskunde student mag zich aanmelden voor het introductieprogramma.

Het introductieprogramma bestaat uit drie informatieve bijeenkomsten waarin de inhoud van het HP wordt toegelicht:

 • Bijeenkomst 1: Introductie & Internationalisering [datum volgt]
 • Bijeenkomst 2: Verdieping & HP thesis [datum volgt]
 • Bijeenkomst 3: Verbreding & Interdisciplinariteit [datum volgt]

Wanneer je bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent én wordt geselecteerd voor het HP ontvang je 1 EC.

Als je na het volgen van het introductieprogramma, je wilt aanmelden voor het HP dan kan dat door een motivatiebrief inclusief CV in te sturen. In de motivatiebrief maak je duidelijk waarom je wilt deelnemen aan het HP. Je motivatiebrief dien je uiterlijk [datum volgt] in te sturen en bevat de volgende onderdelen:

 • Waarom wil je deelnemen aan dit programma?
 • Hoe zou je het programma willen invullen?
 • Wat wil je bereiken door dit programma?
 • Wat zijn je verwachtingen van dit programma?
 • Wat kan je zelf bijdragen aan het programma?

Selectie

Je motivatiebrief vormt de basis voor de verdere selectiegesprekken die zullen plaatsvinden. Op basis van de selectiegesprekken besluit de HP commissie over toelating tot het HP. Er kunnen maximaal 25 studenten per jaar deelnemen aan het HP. Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan het programma is het voldoen aan een nominale studeerbaarheid en deelgenomen hebben aan alle onderdelen van het introductieprogramma.

In het Honours Programma bachelor Diergeneeskunde omvat:

 • Het lijnonderwijs, via een andere aanpak van de aangeboden studiestof naast het reguliere programma en verdieping in een aantal blok cursussen.
 • De honoursthesis; wat een maatschappelijk belang of interdisciplinaritiet bevat. 
 • Excursie in binnen of buitenland 
 • Daarnaast volg je cursussen om je verder te verbreden, bijvoorbeeld multidisciplinaire cursussen aan andere UU-faculteiten en een speciale interdisciplinaire keuzecursus.
 • Ook kan je internationale ervaring opdoen bijvoorbeeld door middel van summerschool, een studiereis of een internationale conferentie.

Afronding

Het Honours Programma start met het introductieprogramma in het eerste studiejaar en wordt afgesloten aan het einde van het derde studiejaar. Succesvolle afronding van het programma wordt beloond met een honourscertificaat.

Samenstelling van de Commissie honours programma bachelor

Voor vragen kun je mailen naar hp.vet@uu.nl

Naast de facultaire honoursprogramma's biedt de Universiteit Utrecht in de bachelor honourscursussen aan bij het Descartes College.

Descartes College

De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair en verschillen vanwege hun universiteitsbrede karakter van het facultaire honoursaanbod. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. In iedere cursus wordt vanuit een andere invalshoek gereflecteerd op de wetenschap. Je volgt de cursussen in het tweede en derde jaar van je opleiding.

Aanmelding en selectie
Gemotiveerde en breed geïnteresseerde studenten kunnen zich aan het einde van het eerste jaar van hun bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht aanmelden voor de selectie van het Descartes College. Ben jij al honoursstudent? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kan je je direct inschrijven (per semester) voor één of meerdere cursussen van het Descartes College.

Kijk voor meer informatie en het cursusaanbod op de centrale pagina's van het Descartes College.