Evaluatie van het onderwijs

Kwaliteitszorg en evaluatie van het onderwijs

Goede kwaliteit van het onderwijs is voor iedereen belangrijk. In de kwaliteitszorgcyclus werken studenten, docenten, coördinator kwaliteitszorg en onderwijsdirecteur samen aan onderwijsverbetering en het borgen van de kwaliteit van het onderwijs.