Inspraak en medezeggenschap

Wil je zelf meepraten en meebeslissen over zaken die het onderwijs aangaan? Als lid of bestuurslid van een medezeggenschapsorgaan doe je veel ervaring op en leer je constructief meedenken en meebeslissen over veranderingen en verbeteringen in een grote organisatie. In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid en geven adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het functioneren van de universiteit.

De tijdsinvestering en hoogte van de bestuursbeurs voor studentleden in bestuurlijke en medezeggenschapsraden bij de faculteit Diergeneeskunde is vastgelegd in de regeling tijdsinvestering studentbestuurders 2022-2023.

Medezeggenschapsorganen Diergeneeskunde

Bij de faculteit Diergeneeskunde zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaande (medezeggenschaps-) organen:


Medezeggenschapsorgaan Universiteit Utrecht

Bij de Universiteit Utrecht op centraal niveau zijn studenten vertegenwoordigd in onderstaand medezeggenschapsorgaan: