Wie bel je als de docent niet aanwezig is bij start onderwijs in tijden van corona?

  • Bachelor: In My Timetable vind je de naam van je docent. Neem direct contact op met de docent (denk ook aan bellen via Teams), gegevens van medewerkers vind je hier.
  • Master: In My Timetable vind je de naam van je docent. Neem direct contact op met de docent (denk ook aan bellen via Teams), gegevens van medewerkers vind je hier.
    In de master kun je ook kijken of je eerst de contactpersonen roostercalamiteiten master benadert. Dit betreft voornamelijk onderwijssecretariaten, maar ook die zijn helaas niet altijd bemand.

Wij realiseren ons dat de faculteit en de ondersteunende diensten niet altijd bereikbaar zijn zoals jullie gewend zijn. Mocht in de bachelor een roostercalamiteit niet opgelost worden, dan graag altijd een melding maken via rooster.vet@uu.nl en in de master graag een melding bij het desbetreffende onderwijssecretariaat Master (zie overzicht contactpersonen master).