Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs op de Universiteit Utrecht moet je je zelf tijdig inschrijven voor cursussen. 

Informatie over het studieprogramma en de cursussen vind je onder Onderwijs > Studieprogramma. Daarnaast moet je jaarlijks de (her)inschrijving voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht regelen. Ga je afstuderen of wil je tussentijds stoppen met je studie, dan moet je je ook zelf uitschrijven.

Inschrijven verplichte cursussen

 • Bij Diergeneeskunde schrijf je je per semester via Osiris Student in voor de verplichte cursussen tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes. Zo schrijft je je, tijdens de inschrijfperiode van periode 1, in voor alle cursussen van semester 1 inclusief de leerlijnen. Tijdens de inschrijfperiode van periode 3, voor alle cursussen van semester 2. 
 • Je ontvangt een bevestigingsmail via Osiris na inschrijving. Je bent automatisch ingeschreven voor de tentamens.
 • Schrijf je je niet in tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes, dan word je niet ingedeeld voor het onderwijs en de tentamens en kun je niet deelnemen aan de cursus.
 • Onderwijs- en Studentenzaken schrijft je in voor de cursussen (en tentamens) van het eerste semester van het eerste jaar. Hierna regel je alle inschrijvingen zelf.

Ben je recidivist*? Schrijf je in zoals hierboven staat beschreven. Je wordt niet ingedeeld voor het onderwijs van de betreffende cursus. Mocht je nog een toetsmoment moeten volgen maar geen tentamen? Geef dit aan bij de cursus coördinator zodat je ingedeeld kan worden voor bijvoorbeeld een practicum of werkcollege-opdracht (WCO).

* Recidivist: je hebt een cursus afgerond met onvoldoende eindresultaat (cijfer lager dan een 5,5).

Uitschrijven cursussen

Besluit je om een cursus niet te volgen waarvoor je je al wel hebt ingeschreven, schrijf je dan tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes uit. Als je niet (verder) kan deelnemen aan het onderwijs, dan is het van belang dat je per direct contact opneemt met OSZ.
Volg je een cursus niet terwijl je wel ingeschreven staat, dan komt er na afronding van de cursus een ND (niet deelgenomen) in je resultatenoverzicht te staan. Na inschrijving in een volgend academisch jaar voor de desbetreffende cursus word je geregistreerd als recidivist en word je niet ingedeeld voor het onderwijs. 

Onderwijsindeling

Zodra het onderwijsrooster beschikbaar komt, wordt de bijbehorende onderwijsindeling gepubliceerd op Blackboard (in de module Bachelor algemeen). Via het Nieuws op deze studentensite wordt bekendgemaakt dat de onderwijsindeling gepubliceerd staat.

Contact

Voor een studieplanningsadvies kun je terecht bij de studieadviseurs.
Vragen over in- en uitschrijven? Neem contact op met OSZ.

Inschrijven keuzecursussen Diergeneeskunde

Onder Onderwijs > Studieprogramma > Keuzecursussen DGK vind je meer informatie over de keuzecursussen die de faculteit Diergeneeskunde aanbiedt. Je kunt de keuzecursussen ook vinden in de Onderwijscatalogus.
De inschrijving van de keuzecursussen bij de faculteit Diergeneeskunde gaat via voorinschrijving. 

Procedure voorinschrijven 

 • Je kunt een voorinschrijving doen van maandag t/m woensdag van de eerste week van de inschrijvingsperiode.
 • Je geeft in Osiris via ‘Voorinschrijven keuzeonderwijs’ aan welke cursus je voorkeur heeft, en als je die hebt, een tweede keus en een derde keus.
 • Alle studenten die voorkeuren hebben opgegeven worden in willekeurige volgorde geplaatst op een beschikbare plek in de cursus die het hoogst in hun voorkeurslijst staat.
 • Als de cursus van jouw eerste keus geen beschikbare plekken meer heeft, word je ingeschreven op de cursus van je tweede  (of mogelijk derde) keus. Als je geen tweede keus hebt opgegeven en de cursus van je eerste keus is al vol, dan wordt je niet ingeschreven.
 • De reguliere inschrijving gaat open in de tweede week van de inschrijvingsperiode. In deze periode kan je op de gewone manier in (en uit) te schrijven voor cursussen waar nog plaatsen beschikbaar zijn. Natuurlijk zijn er ook cursussen bij andere faculteiten waarvoor je je mag inschrijven.
 • Indien het aantal inschrijvingen voor een cursus te beperkt is, kan de cursus komen te vervallen. Heb je je voor een cursus ingeschreven die vervalt, dan word je op de hoogte gebracht en krijg je, indien mogelijk, alternatieve cursussen bij de faculteit Diergeneeskunde aangeboden.

In- en uitschrijven voor een (keuze)cursus bij faculteit Diergeneeskunde of binnen de Universiteit Utrecht doe je via Osiris student en kan alleen tijdens vastgestelde inschrijfperiodes. Informatie over (na)inschrijfperiodes, het timeslotmodel en de academische jaarkalender vind je onder de centrale pagina's Inschrijven cursussen en academische jaarkalender.

Contactpersoon bachelor keuzecursussen Diergeneeskunde 
Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem contact op met Kelly Stolk: osz.vet@uu.nl.

Inschrijven keuzecursussen elders

Onder 'Onderwijs > Studieprogramma > Keuzecursussen elders' vind je meer informatie over hoe je een keuzecursus elders kunt vinden, hoe je je kunt inschrijven en aan welke voorwaarden cursussen moeten voldoen. 

Uitschrijven keuzecursussen

Besluit je om een cursus niet te volgen waarvoor je je al wel hebt ingeschreven, schrijf je dan tijdens de vastgestelde inschrijfperiodes uit.

Heb je je ingeschreven voor een cursus, dan ben je automatisch ingeschreven voor het tentamen (en eventueel de herkansing). Apart inschrijven voor een tentamen is niet mogelijk.

 • Je ontvangt minimaal één week voor de dag van het tentamen een e-mail van OSZ waarin staat dat je ingeschreven staat voor het tentamen.
 • De verantwoordelijkheid voor het geïnformeerd zijn over de cursusinschrijving (en dus ook de tentameninschrijving) ligt altijd bij jezelf. Het is dan ook aan te raden je cursusinschrijving in Osiris te controleren.
 • Sta je niet ingeschreven voor het tentamen, dan word je niet tot het tentamen toegelaten.
 • Indien je een week voor het tentamen geen bevestiging hebt ontvangen neem dan direct contact op met OSZ. Zij kunnen voor je bekijken of je aanmelding voor het tentamen goed is gegaan en indien nodig je met spoed nog aanmelden voor het tentamen.

Als je aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus hebt voldaan en geen voldoende hebt behaald, maar wel het eindcijfer van ten minste een 4,0, dan word je eenmaal in hetzelfde academisch jaar in de gelegenheid gesteld een herkansing, een aanvullend of een vervangend tentamen af te leggen.

Afmelden voor een tentamen

Als je het tentamen niet kunt maken door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden kun je een verzoek indienen bij de bachelor examencommissie om in aanmerking te komen voor deelname aan de herkansing of aan een extra kans.

Om toestemming te kunnen krijgen, dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:  

 • Je meldt je af / schrijft je uit per mail (osz.vet@uu.nl), voordat het tentamen plaatsvindt of uiterlijk op de dag van het tentamen zelf.
 • Je informeert de studieadviseur over jouw afwezigheid. 
 • Je dient zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het betreffende tentamen, een verzoek in bij de bachelor examencommissie voor deelname aan de herkansing of aan een extra kans. Dit verzoek (gericht aan de leden van de examencommissie) mail je naar de ambtelijk secretaris van de examencommissie (examencommissie.ba.vet@uu.nl).

  In geval van ziekte zorg je voor een geldig bewijs van ziekte. Onder een geldig bewijs verstaan wij:
  - Doktersverklaring (huisarts, ziekenhuis, specialist)
  - “Verklaring van geen verklaring”, voorzien van datum, stempel en handtekening (huisarts)
  - Verklaring van psycholoog of psychiater
  - Afspraakbevestiging behandelaar
  - Medicijnenrecept

  ​In geval van persoonlijke omstandigheden, probeer je deze omstandigheden, voor zover mogelijk, aan te tonen. 

Corona gerelateerde klachten

Heb je Corona gerelateerde klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Blijf dan thuis en laat je testen. Je kunt de examencommissie de afspraakbevestiging van de test overleggen om in aanmerking te komen voor deelname aan de herkansing of aan een extra kans. Meer informatie over het testen op corona vind je op de site van de Rijksoverheid

Voor meer informatie over het coronavirus en onderwijs verwijzen we je graag door naar: https://students.uu.nl/praktische-zaken/informatie-over-het-coronavirus 

Je moet je voor het begin van elk collegejaar herinschrijven om mee te mogen doen aan het onderwijs en gebruik te mogen maken van alle faciliteiten. Dit kan vanaf 1 juni t/m uiterlijk 31 augustus. Inschrijving na 1 september is in principe niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van de faculteit. De faculteit geeft alleen toestemming bij bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Neem voor meer informatie contact op met het studiepunt (zie onder Contact).

Hoe schrijf ik me opnieuw in?

Herinschrijven kan via Studielink van 1 juni t/m 31 augustus. Voor het indienen van het herinschrijfverzoek heb je een DigiD nodig. Het aanvragen van een (nieuwe) DigiD duurt vijf werkdagen. Zorg ervoor dat je e-mailadres in Studielink altijd up-to-date is aangezien beslissingen over de inschrijving naar dat e-mailadres worden gezonden.

Let op: Studielink is recentelijk vernieuwd. Ondervind je hierdoor problemen met inloggen op Studielink? Neem dan contact op met Studentenservice.

Wat ga je dit jaar doen?

 • Vanaf 1 juni kun je in Studielink je herinschrijfverzoek indienen, tot uiterlijk 31 augustus. In Studielink geef je ook aan hoe je het collegegeld wilt betalen (in termijnen of ineens). Wil je je herinschrijving annuleren? Dat kan tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (31 augustus).
 • Voor herinschrijven voor een privaatgefinancierde master of een Erasmus Mundus-programma moet je contact opnemen met je opleiding.
 • Je kunt je in principe alleen herinschrijven per 1 september. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk wanneer er sprake is van overmacht en met toestemming van de faculteit. Met vragen hierover kun je contact opnemen met het studiepunt van je opleiding.

Bekijk de vragen en antwoorden van Studielink over Herinschrijven en Digitale machtiging.

Een tweede bachelor

Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Kijk op www.uu.nl/bachelors en www.uu.nl/matching voor meer informatie. Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding. Kijk voor meer informatie in de FAQ over matching op de bachelorkiezerssite.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Een tweede master

 • Regel je inschrijving op tijd. Let op de deadlines. Neem eerst contact op met je studieadviseur, want het combineren van twee programma's of opleidingen vereist een zorgvuldige planning en een goede studievoortgang.
 • Wil je een tweede programma binnen één opleiding (met hetzelfde CROHO) gaan doen? Neem dan contact op met de toelatingscommissie (via het studiepunt). Je hebt hiervoor namelijk toestemming nodig.
 • Ingeschreven staan voor twee opleidingen heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld. Lees meer informatie over collegegeld voor een tweede opleiding en bereken je collegegeld.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Wil je starten met een nieuwe opleiding aan de Universiteit Utrecht? Lees de informatie voor bachelorkiezers of masterkiezers. Houd rekening met de aanmeld- en inschrijfdeadlines van de nieuwe opleiding en zorg ervoor dat je tijdig aan alle onderdelen van de inschrijving (denk bijvoorbeeld aan matching bij een bacheloropleiding) voldoet.

Aandachtspunt voor bachelors

Deelname aan de matching is verplicht, óók voor studenten die al aan de UU ingeschreven staan voor een andere opleiding. Formeel is de inschrijfdeadline 1 mei. We raden je aan om uiterlijk op 1 mei het inschrijfverzoek te doen, en in juni deel te nemen aan de machtingsactiviteiten.

Alleen in een aantal uitzonderingssituaties kun je je nog ná 1 mei inschrijven voor een nieuwe opleiding:

 • als je op 2 augustus minimaal 45 EC bij een andere opleiding aan de Universiteit Utrecht hebt behaald;
 • als je laat te horen krijgt dat je een negatief bindend studieadvies krijgt bij een andere opleiding. Let op: het dient te gaan om een schriftelijk definitief en bindend studieadvies.

Behoor je tot een van bovenstaande uitzonderingscategorieën? Dan kun je tot uiterlijk 2 augustus een inschrijfverzoek indienen via Studielink, en in het online bezwaarformulier (deadline: 2 augustus) aangeven dat je in een uitzonderingscategorie valt. De link naar het bezwaarformulier ontvang je per e-mail nadat je het inschrijfverzoek hebt ingediend.

Neem met vragen contact op met Studentenservice.

Let op: heb je je aangemeld via het Admissions Office met een niet-Nederlandse vooropleiding, dan moeten zij beoordelen of je toelaatbaar bent tot de nieuwe opleiding. Neem tijdig (vóór de deadline van de nieuwe opleiding) contact met hen op (via Studentenservice).

Stoppen per 31 augustus
Als je je niet wilt herinschrijven, maar wel tot het einde van het collegejaar ingeschreven wil blijven, klik dan in Studielink bij de betreffende opleiding op de knop 'Niet herinschrijven'. Bekijk de handleiding van Studielink over Ik wil me niet herinschrijven.

Stoppen gedurende het collegejaar
Wil je eerder stoppen met je opleiding, kijk dan op de pagina Uitschrijven voor meer informatie.

Let op: Uitschrijven heeft mogelijk gevolgen voor je studiefinanciering of voor het collegegeld.

Sta je op het punt om af te studeren? Denk eraan om je studiefinanciering en OV kaart stop te zetten.
Meer informatie vind je op de pagina Afstuderen.

Alle regels over in- en uitschrijving vind je terug in het Reglement Inschrijving en collegegeld 2020-2021 (pdf) en het Reglement Inschrijving en collegegeld 2021-2022 (pdf).

 • Wil je je uitschrijven voor je opleiding aan de Universiteit Utrecht, dan moet je een aantal zaken regelen waar je rekening mee moet houden. 
 • Wil je je uitschrijven omdat je (bijna) bent afgestudeerd, lees dan de informatie over afstuderen.
 • Wil je je inschrijving annuleren? Dit is mogelijk tot voor het begin van het nieuwe collegejaar (uiterlijk 31 augustus).

Let op: ben je afgestudeerd en ga je je inschrijven voor de master Diergeneeskunde, meld je dan ook aan bij Onderwijs- en studentenzaken. Zie procedure aanmelden master Diergeneeskunde onder Praktische zaken - regelingen en procedures.