Profileringsruimte

De cursussen in de profileringsruimte geven de student de mogelijkheid op een bredere vorming en academische ontwikkeling passend bij eigen ambities en talenten. 

De combinatie van cursussen die je maakt in je profileringsruimte, maakt jouw studieprogramma uniek. Binnen de opbouw van het bachelor studieprogramma zijn er twee geplande periodes waarin ruimte is voor profilering:

Jaar 2, periode 4

15 EC voor cursussen

Jaar 3, periode 3

7,5 EC voor cursussen naast de thesis *

Voor studenten die het reguliere studieprogramma niet geheel volgen, doordat ze een cursus niet de eerste keer gehaald hebben of omdat ze vrijstellingen krijgen, is het ook mogelijk om profileringscursussen te volgen buiten deze geplande ruimte.
* In collegejaar 2023-2024 is het nog mogelijk om tijdens deze periode in 5 weken voltijd de thesis te schrijven. Vanaf 2024-2025 wordt de thesis altijd in 10 weken halftijd geschreven.

  Je kunt om je profileringsruimte in te vullen cursussen volgen bij:

  • De faculteit Diergeneeskunde
  • Andere faculteiten van de Universiteit Utrecht
  • Andere universitaire opleidingen 
  • Neem cursus(sen) gevolgd bij eerdere studies mee

  Voorwaarden

  De examencommissie toetst de cursus die je wil gebruiken in de profileringsruimte op de volgende twee voorwaarden:

  1. De cursus is op universitair niveau.
  2. Er is geen (inhoudelijke) overlap met verplicht onderwijs van de bachelor Diergeneeskunde en/of eerder gevolgde profileringscursussen.

  In onderstaande uitklapmenu's vind je gedetailleerde informatie over de (keuze)cursussen bij de faculteit Diergeneeskunde, bij andere faculteiten en bij andere universiteiten. 

  Inschrijven

  Meer informatie over het inschrijven voor de cursussen kun je vinden op de volgende pagina's:

  Inschrijven keuzecursussen Diergeneeskunde
  Inschrijven cursussen UU