Het begrip Veiligheid kent verschillende elementen:

  • Brandveiligheid: maatregelen om brand te voorkómen en een eventuele brand te bestrijden
  • Sociale veiligheid: maatregelen om iedereen veilig in en om de gebouwen het werk te laten doen
  • Veiligheid van apparatuur en processen

De faculteit heeft maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers te waarborgen. Hieronder vind je daarover meer informatie.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om de nadelige gevolgen van ongevallen, brand en gebeurtenissen als een explosie of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, zoveel mogelijk te beperken voor werknemers en andere binnen de faculteit aanwezige personen. De BHV-organisatie is werkzaam tot het moment dat de professionele hulpdiensten (brandweer, politie of ambulance) zijn gearriveerd. 

De taken van de BHV-organisatie zijn: 

  • Het verlenen van eerste hulp
  • Het beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • Het voorkomen en beperken van ongevallen
  • Het alarmeren en evacueren van medewerkers en andere personen in het gebouw
  • Het assisteren van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

Deze taken staan beschreven in het BHV-plan en in de bijbehorende Bedrijfsnoodplannen. Daarin staan per gebouw aanvullingen met specifieke informatie over dat gebouw en de activiteiten die er plaatsvinden.

Alleen werken is 'buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten'. 

Alleen werken brengt risico's met zich mee. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en is hulp nodig bij calamiteiten. Er zijn geen collega's die in geval van nood te hulp kunnen schieten. In de avond, nacht- en weekenduren zijn bovendien ondersteunende diensten als portiers of bedrijfshulpverlening  niet aanwezig. Daarom is er een beleid voor alleen werken opgesteld

De uitgangspunten zijn gericht op de veiligheid van de medewerker. De verantwoordelijkheid voor het alleen werken ligt bij de manager bedrijfsvoering van het departement. Alleen werken is uitsluitend toegestaan na toestemming van de manager bedrijfsvoering of het afdelingshoofd. 

Studenten mogen nooit alleen werken, er dient altijd een begeleider aanwezig te zijn.

Onderdeel van het beleid is een tabel om te bepalen of alleen werken toelaatbaar is, op grond van de aard en risico's van de werkzaamheden en de werkomgeving. 
In bepaalde gevallen is alleen werken toegestaan met de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen, zoals het verplicht gebruik van eenpersonenbewakingstelefoon. Deze kunnen gevaarlijke of onveilige situaties niet voorkomen, maar kunnen er wel voor zorgen dat er snel hulp komt. 
Voor alle afdelingen waar alleen werken vóórkomt, is een veiligheidstelefoon beschikbaar.

Voor nadere informatie over alleen werken en personenbewakingspiepers kunt u contact opnemen met de afdeling Arbo & Milieu (t.2457).