Student in Studielandschap

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland die jonge mensen opleidt tot dierenarts, en biedt een driejarige bachelor- en driejarige masteropleiding Diergeneeskunde aan.

In de opleiding tot dierenarts staat de gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, centraal.

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een brede opleiding en vormt de basis voor een vervolgopleiding op diergeneeskundig of biomedisch gebied. Om dierenarts te worden volg je na de bacheloropleiding Diergeneeskunde één van de drie masterprogramma’s die onder de masteropleiding Diergeneeskunde vallen. Je kunt ook een keuze maken uit andere masterprogramma's bij de Universiteit Utrecht of elders.

Internationale erkenning

De masteropleiding Diergeneeskunde leidt op tot dierenartsen met een algemene bevoegdheid. De masteropleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties en de overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat afgestudeerde dierenartsen met hun diploma wereldwijd aan de slag kunnen. 

De bacheloropleiding bestaat uit blok- en lijnonderwijs:

  • Blokonderwijs betreft thema’s met binnen verschillende blokken discipline-overschrijdende integratie van ‘gezond en ziek’.
  • Lijnonderwijs omvat veterinair klinisch redeneren, diagnostische- en handvaardigheden, wetenschappelijk denken en handelen, persoonlijke en professionele ontwikkeling en dier, dierenarts en samenleving.

Algemene basis, jaar 1
In het eerste jaar leer je over de grondbeginselen van een aantal structuren en processen in het dierlijke lichaam. Je verdiept je verder onder andere in cellen, moleculen en de populatiedynamica.

Gezonde en zieke dieren, jaar 1 en 2 en 3
In het laatste deel van het eerste jaar en in het tweede en het derde jaar staat diersoort overschrijdend inzicht in gezonde en zieke dieren centraal. Je leert door middel van cases probleem georiënteerd en klinisch redeneren.

Vrije keuze en thesis, jaar 2 en 3
In het tweede en derde jaar is de vrije keuze; je kunt in de vrije keuze cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen cursussen zijn bij faculteit Diergeneeskunde of cursussen bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit. In de bachelor schrijf je in jaar 3 een thesis.

Meer (cursus-) informatie vind je onder Studieprogramma.

In de Eindtermen bachelor Diergeneeskunde (Utrecht, juli 2017) staat wat je bereikt hebt als je bent afgestudeerd als bachelor student.