Regelingen en procedures

Voor iedere student geldt een aantal rechten, plichten, regelingen en richtlijnen.

Hieronder vind je de regelingen en procedures die specifiek gelden voor studenten Diergeneeskunde.

Hieronder staan de regelingen en procedures van de Universiteit Utrecht voor alle studenten.