waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

In onderstaand overzicht vind je informatie specifiek voor Diergeneeskunde.

De examencommissie bepaalt wanneer je bent afgestudeerd en wat je uiteindelijke examendatum wordt (de datum op je diploma). Je bent afgestudeerd wanneer je aan alle examenvereisten voldoet.

Let op! De procedure bij de faculteit Diergeneeskunde wijkt af van de procedure van de Universiteit Utrecht: je wordt niet per e-mail door de examencommissie geïnformeerd wanneer je (bijna) aan alle exameneisen hebt voldaan. Je houdt dit zelf in de gaten.

Let op! Automatisch afstuderen houdt niet in dat je ook automatisch wordt uitgeschreven! Wil je je (tussentijds) uitschrijven, dan moet je dit zelf regelen.

Uitstellen examen of vragen?

Heb je vragen of een verzoek tot uitstel? Stuur dan een mail naar de bachelor examencommissie, email: examencommissie.ba.vet@uu.nl. Een verzoek tot uitstel bevat een motivatie voor dit verzoek en je studentnummer. Je leest meer over afstuderen uitstellen onder het kopje ‘Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?’.

In 2021 zijn de bachelor diploma-uitreikingen Diergeneeskunde gepland op 24 juni en 28 oktober 2021 in de middag.

Je hoeft je niet aan te melden voor de diploma-uitreiking. Ongeveer drie weken voor de uitreiking ontvang je een e-mail en daarmee sta je automatisch op de lijst van deelnemers.

Het diploma wordt gedateerd op de laatste dag van de maand, waarin je aan alle verplichtingen hebt voldaan en alle onderdelen van het examen met minimaal een voldoende beoordeeld zijn.

Heb je nog vragen over afstuderen, mail dan naar osz.vet@uu.nl.

Hieronder vind je aanvullende informatie van de Universiteit Utrecht.

Waar moet je bij je afstuderen rekening mee houden?

Als je (binnenkort) bent afgestudeerd moet je rekening houden met een aantal belangrijke dingen:

Een verklaring van behaald diploma vraag je zelf op uit het diplomaregister van DUO, als je over DigiD beschikt en je diploma hebt behaald in 1996 of later. Beschik je niet over DigiD, of heb je je diploma in 1995 of eerder behaald, dan vraag je een verklaring aan via dit online aanvraagformulier.

Kijk op de centrale pagina's voor meer informatie over verificatie van opleidingsgegevens.

Wil je na je afstuderen contact houden met andere alumni van de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende alumninetwerken waar je aan kunt deelnemen:

  • Het Universiteitsfonds is een vereniging voor alumni. Het U-fonds subsidieert activiteiten voor en door studenten, geeft beurzen en prijzen, sociale zorg aan studenten in financiële nood, vestigt bijzondere leerstoelen en werkt samen met de universiteit aan fondsenwerving en sponsoring. Steun het Utrechts Universiteitsfonds door vriend te worden en profiteer daarmee van aantrekkelijke kortingen.
  • Neem deel aan het UU Mentornetwerk en geef of krijg advies over je carrière.
  • Wordt lid van het Jonge Alumni Netwerk, een netwerk voor pas afgestudeerden.