Kies een master

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een brede opleiding en vormt de basis voor de masteropleiding Diergeneeskunde of een biomedische opleiding; voorbeelden zijn bepaalde Geneeskunde masters, bepaalde researchmasters in de Life Sciences en masters op het gebied van gezondheidsvoorlichting of beleid/bestuur. Een uitgebreid overzicht van (mogelijke) aansluitende masteropleidingen is beschikbaar bij de studieadviseurs.

Masterprogramma's

Om dierenarts te worden vervolg je je studie met de driejarige masteropleiding Diergeneeskunde. In 3 jaar (180 EC) word je opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts, waarbij je kennis vergaart over een breed scala aan onderwerpen in het veterinaire veld. Binnen de opleiding heb je ruim de mogelijkheid om keuzevakken, coschappen en eerstelijns praktijkstages (extern) te volgen. Ook is er gedurende de gehele master aandacht voor individuele competentieontwikkeling en zijn er mogelijkheden voor het volgen van cursussen bij partneruniversiteiten.

Binnen de master word je opgeleid tot een breed inzetbare dierenarts die over de juiste competenties en veterinaire kennis beschikt. Je weet welzijn en diergezondheid te plaatsen binnen het grotere geheel en weet je kennis in te zetten om zowel de gezondheid van het dier als ook die van de mens en zijn leefomgeving te verbeteren. Ook na het afronden van de master blijf je je een leven lang professioneel ontwikkelen. 

Je kunt ook een andere master kiezen.

Masterkeuze

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een master? Dan kun je voor advies terecht bij de studieadviseur.

Hieronder 'feiten en cijfers' over carrièreperspectieven na de master diergeneeskunde: