Opbouw van de bacheloropleiding Diergeneeskunde

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een Nederlandstalige voltijd opleiding van drie jaar, totaal: 180 EC. De opleiding bestaat uit verplichte cursussen & leerlijnen en de profileringsruimte (keuzecursussen). 

Klik voor een schematisch overzicht op onderstaande link:
jaarplanning bachelor Diergeneeskunde 2019-2020

In onderstaand uitklapmenu vind je gedetailleerde informatie over de verplichte cursussen en leerlijnen. 

Profileringsruimte in het studieprogramma
In de profileringruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen keuzecursussen zijn bij de faculteit Diergeneeskunde of bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit. De cursussen zijn bedoeld om je de mogelijkheid te geven je kennis en vaardigheden in bepaalde onderdelen van de studie verder te verdiepen en/of te verbreden. 

In het 2e studiejaar (4e periode) heb je naast de vakken Hepatobiliair systeem en Adaptatie en Welzijn ruimte voor een keuzecursus van 10 weken halftijds en timeslot AD. In het 3e studiejaar (3e periode) bestaat de profileringsruimte uit de thesis en een keuzecursus. In deze periode heb je meer mogelijkheden voor een keuzecursus, bijvoorbeeld: gelijktijdig met de thesis (halftijds gedurende 10 weken) of vóór of ná de thesis (voltijds gedurende 5 weken).

In onderstaande uitklapmenu's vind je gedetailleerde informatie over de (keuze-)cursussen bij Diergeneeskunde en elders. 

Je kunt een cursus buiten de faculteit Diergeneeskunde volgen. Je regelt dit zelf met de desbetreffende faculteit/programma. Indien het resultaat niet is vastgelegd in Osiris, dan geldt: na het succesvol afronden van de cursus lever je een schriftelijk bewijs in bij studieadvies Diergeneeskunde van de betreffende faculteit waar de cursus is gevolgd, met een handtekening en stempel. 

Cursusinformatie van cursussen bij de Universiteit Utrecht kun je vinden in de Onderwijscatalogus.

Voorwaarden aan cursussen die je elders volgt:

  • Universitair niveau is vereist, een cursus aan een Hbo-instelling is niet geldig.
  • Per cursus kan maximaal 7,5 EC meegenomen worden en minder dan 7,5 EC zal Diergeneeskunde niet aanvullen.
  • Er mag geen overlap zijn met verplicht onderwijs bachelor Diergeneeskunde.
  • Heb je een cursus gevolgd buiten periode 4 studiejaar 2 of periode 3 in studiejaar 3, dan kan je je melden bij de examencommissie voor een verzoek tot vrijstelling.

Biologie

Per 2019-2020 worden er voor onderstaande biologie keuzecursussen jaarlijks 2 plaatsen gereserveerd voor DGK studenten.

Interesse?
Je kunt je aanmelden door uiterlijk 17 januari een email te sturen naar: k.t.stolk@uu.nl. Je hoort maandag 20 januari per email of je bent geplaatst (d.m.v. loting). 

Biomedische Wetenschappen

Alle BWM keuzecursussen staan open voor DGK studenten. Meer informatie over de keuzecursussen bij BMW vind je in de Onderwijscatalogus.

Interesse?
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar BachelorBMW@umcutrecht.nl. Vermeld hierbij dat je een DGK student bent en welke cursus je graag zou willen volgen. Vervolgens wordt er gekeken of er plek is. 

In- en uitschrijven (keuze-)cursussen

Ga naar Praktische zaken > In- en uitschrijving voor informatie over (na) inschrijfperiodes, in- en uitschrijven van cursussen/tentamens, het timeslotmodel, de academische jaarkalender etc.

Wil je meer weten over de opzet, inhoud en eindtermen van de opleiding, ga dan naar Onderwijs.