Opbouw van de bacheloropleiding Diergeneeskunde

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een Nederlandstalige voltijd opleiding van drie jaar, totaal: 180 EC. De opleiding bestaat uit verplichte cursussen & leerlijnen en de profileringsruimte (keuzecursussen). 

Klik voor een schematisch overzicht op onderstaande link:
jaarplanning bachelor Diergeneeskunde 2021-2022

In onderstaand uitklapmenu vind je gedetailleerde informatie over de verplichte cursussen en leerlijnen. 

Hieronder vind je een overzicht van alle verplichte cursussen per studiejaar. 

In de Onderwijscatalogus, Bachelor Examenprogramma Diergeneeskunde, vind je een overzicht van al deze cursussen en kun je alle cursussen aanklikken voor meer informatie. 

Bachelor Diergeneeskunde jaar 1

 • Van organisme tot weefsel
 • Van cel tot molecuul
 • Van cel tot weefsel
 • Van genoom tot populatie
 • Externe beïnvloeding celfunctie 
 • Infectie en afweer
 • Bloed en bloedvormende organen
 • Huid en huidderivaten

Leerlijn: Veterinair Klinisch redeneren
Leerlijn: Diagnostische- en handvaardigheden
Leerlijn: Wetenschappelijk denken en handelen
Leerlijn: Dier, dierenarts en samenleving

Bachelor Diergeneeskunde jaar 2

 • Digestie
 • Circulatie en respiratie
 • Stofwisseling en endocrinologie
 • Nieren en urinewegen
 • Neurologie, zintuigen en anesthesiologie
 • Hepatobiliair systeem
 • Adaptatie en welzijn
 • Profileringsruimte (zie onder keuzecursussen)

Leerlijn: Veterinair Klinisch redeneren
Leerlijn: Diagnostische- en handvaardigheden
Leerlijn: Wetenschappelijk denken en handelen
Leerlijn: Dier, dierenarts en samenleving

Bachelor Diergeneeskunde jaar 3

 • Voortplanting 
 • Epidemiologie en economie
 • Veterinaire volksgezondheid
 • Locomotie
 • Integratie en orgaan-overschrijdende aandoeningen
 • Profileringsruimte (zie onder keuzecursussen)

Leerlijn: Veterinair Klinisch redeneren
Leerlijn: Diagnostische- en handvaardigheden
Leerlijn: Wetenschappelijk denken en handelen
Leerlijn: Dier, dierenarts en samenleving

De inschrijving voor de verplichte cursussen gaat bij de faculteit Diergeneeskunde gaat per semester via Osiris Student. Meer informatie vind je onder Praktische zaken > In- en uitschrijving > uitklapmenu 'In- en uitschrijving verplichte cursussen'

Profileringsruimte in het studieprogramma
In de profileringruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen keuzecursussen zijn bij de faculteit Diergeneeskunde of bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit. De cursussen zijn bedoeld om je de mogelijkheid te geven je kennis en vaardigheden in bepaalde onderdelen van de studie verder te verdiepen en/of te verbreden. 

In het 2e studiejaar (4e periode) heb je naast de vakken Hepatobiliair systeem en Adaptatie en Welzijn ruimte voor een keuzecursus van 10 weken halftijds en timeslot AD. In het 3e studiejaar (3e periode) bestaat de profileringsruimte uit de thesis en een keuzecursus. In deze periode heb je meer mogelijkheden voor een keuzecursus, bijvoorbeeld: gelijktijdig met de thesis (halftijds gedurende 10 weken) of vóór of ná de thesis (voltijds gedurende 5 weken).

In onderstaande uitklapmenu's vind je gedetailleerde informatie over de (keuze-)cursussen bij Diergeneeskunde en elders. 

Keuzecursussen faculteit Diergeneeskunde

Keuzecursussen jaar 2, periode 4

Klik op onderstaande links voor cursusinformatie.

Keuzecursussen jaar 3, periode 3

Klik op onderstaande links voor cursusinformatie

De inschrijving van de keuzecursussen bij de faculteit Diergeneeskunde gaat via voorinschrijving. Informatie over de inschrijfprocedure vind je onder Praktische zaken > In- en uitschrijving > In- en uitschrijving keuzecursussen
 

Je kunt een cursus buiten de faculteit Diergeneeskunde volgen. Je regelt dit zelf met de desbetreffende faculteit/programma. Indien het resultaat niet is vastgelegd in Osiris, dan geldt: na het succesvol afronden van de cursus lever je een schriftelijk bewijs in bij de examencommissie Diergeneeskunde examencommissie.ba.vet@uu.nl

Cursussen Universiteit Utrecht

Hoe vind ik een keuzecursus? 

 • Je kunt meer lezen over het volgen van bijvakken per faculteit
 • Je kunt in de Onderwijscatalogus naar cursussen zoeken door te filteren op 'bijvakkers' en periode. Je vindt hier alle cursusinformatie van cursussen bij de Universiteit Utrecht. 
 • Je kunt in de CursusPlanner bij verschillende faculteiten fiteren op keuzecursussen, periode en 'bijvakkers'. Let op: niet alle faculteiten hebben hun aanbod van (keuze)cursussen opgenomen in de CursusPlanner. 

Inschrijven voor keuzecursussen

 • Schrijf je in en houd rekening met de inschrijfperiodes en het timeslotmodel van de UU (zo voorkom je dat cursussen overlappen).
 • Wil je vooruit plannen? Bekijk dan de academische jaarkalender. Houd er wel rekening mee dat opleidingen soms iets kunnen afwijken van deze data. 
 • Neem eventueel contact op met genoemde contactpersonen of het studiepunt van de betreffende faculteit.

Voorwaarden aan cursussen die je elders volgt:

 • Universitair niveau is vereist, een cursus aan een Hbo-instelling is niet geldig.
 • Per cursus kan maximaal 7,5 EC meegenomen worden en minder dan 7,5 EC zal Diergeneeskunde niet aanvullen.
 • Er mag geen overlap zijn met verplicht onderwijs bachelor Diergeneeskunde.
 • Heb je een cursus gevolgd buiten periode 4 studiejaar 2 of periode 3 in studiejaar 3, dan kan je je melden bij de examencommissie voor een verzoek tot vrijstelling.

Je profileringsruimte is dé plek om eens buiten de Yalelaan te kijken.

Wel eens gedacht aan de cursus Klimaat en Maatschappij? Of wil je meer weten over de Chemie van Geneesmiddelen?
Meerdere DGK studenten volgden een keuzecursus bij een andere faculteit, zoals bijvoorbeeld Evolutie 2 (Faculteit Betawetenschappen) of Inleiding bestuur en organisatie (Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie). 

Biologie

Bij onderstaande biologie keuzecursussen worden er jaarlijks 2 plaatsen gereserveerd voor DGK studenten.

Interesse?
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar het studiepunt Biologie: science.bio.ba@uu.nl Vermeld hierbij dat je een DGK student bent en welke cursus je graag zou willen volgen. Vervolgens wordt er gekeken of er plek is. 

Biomedische Wetenschappen

Wist je dat alle BWM keuzecursussen open staan voor DGK studenten? Meer informatie over de keuzecursussen bij BMW vind je in de Onderwijscatalogus.

Interesse?
Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar BachelorBMW@umcutrecht.nl. Vermeld hierbij dat je een DGK student bent en welke cursus je graag zou willen volgen. Vervolgens wordt er gekeken of er plek is. 

Ik denk dat het goed is om heel vroeg te beginnen met connecties leggen tussen de drie disciplines. Bijvoorbeeld door tijdens de studie keuzevakken aan te bieden waarin studenten met andere disciplines in aanraking komen en samen over problemen kunnen nadenken. Zo zien diergeneeskundestudenten welke kennis er in de geneeskunde en de biologie ligt en vice versa, en leren ze aan om in de rest van hun loopbaan deze disciplines op te zoeken.
Lieke Rongen
masterstudent One Health en Gezondheidszorg paard

Lees in de Vetscience van juli 2021 (pagina 24-25) waarom het volgens Anoek Backx (werkzaam bij het RIVM) en Lieke Rongen (diergeneeskunde student) waardevol kan zijn om in je keuzeruimte kennis te maken met andere disciplines.

Inschrijfperiodes en timeslots

Informatie over (na)inschrijfperiodes, het timeslotmodel en de academische jaarkalender vind je onder de centrale pagina's Inschrijven cursussen en academische jaarkalender.

Wil je meer weten over de opzet, inhoud en eindtermen van de opleiding, ga dan naar Onderwijs.