Studieprogramma

Opbouw van de bacheloropleiding Diergeneeskunde

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een Nederlandstalige voltijd opleiding van drie jaar, totaal: 180 EC. De opleiding bestaat uit verplichte cursussen & leerlijnen en de profileringsruimte (keuzecursussen). 

Optimalisatie Bachelor Diergeneeskunde

In september 2022 start het eerste jaar van de geoptimaliseerde bachelor. In 2023 en 2024 wordt de bachelor respectievelijk ingevoerd in jaar 2 en 3. Belangrijke redenen voor de optimalisatie van de bachelor Diergeneeskunde zijn het verhogen van de studeerbaarheid en het vergroten van de vrije keuzeruimte voor studenten, zodat zij gemakkelijker cursussen kunnen volgen buiten ons eigen cursusaanbod. 

De bestaande orgaangerichte cursussen en de eindtermen van de bachelor Diergeneeskunde blijven behouden.

    Het nieuwe curriculum bachelor ziet er als volgt uit:

    Val jij onder de overgangsregeling? Op de pagina 'overgangsregeling' vind je wat het verdwijnen van het curriculum 2007 voor jou kan betekenen. 

    Lees meer over de overgangsregeling

    Klik hier voor de jaarplanning van het curriculum 2022-2023 en 2023-2024:

    Onderwijsprogramma bachelor

    Profileringsruimte in het studieprogramma

    In de profileringruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen keuzecursussen zijn bij de faculteit Diergeneeskunde of een cursus bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit. De cursussen zijn bedoeld om je de mogelijkheid te geven je kennis en vaardigheden in bepaalde onderdelen van de studie verder te verdiepen en/of te verbreden. 

    Wil je meer weten over de profileringsruimte in de bachelor? Op de pagina 'Profileringsruimte' vind je alle informatie over de verschillende cursussen die je kunt kiezen.

    Lees meer over de profileringsruimte