Studieprogramma

Opbouw van de bacheloropleiding Diergeneeskunde

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een Nederlandstalige voltijd opleiding van drie jaar, totaal: 180 EC. De opleiding bestaat uit verplichte cursussen & leerlijnen en de profileringsruimte (keuzecursussen). 

Optimalisatie Bachelor Diergeneeskunde

In september 2022 start het eerste jaar van de geoptimaliseerde bachelor. In 2023 en 2024 wordt de bachelor respectievelijk ingevoerd in jaar 2 en 3. Belangrijke redenen voor de optimalisatie van de bachelor Diergeneeskunde zijn het verhogen van de studeerbaarheid en het vergroten van de vrije keuzeruimte voor studenten, zodat zij gemakkelijker cursussen kunnen volgen buiten ons eigen cursusaanbod. 

De bestaande orgaangerichte cursussen en de eindtermen van de bachelor Diergeneeskunde blijven behouden.

    Val jij onder de overgangsregeling? Op de pagina 'overgangsregeling' vind je wat het verdwijnen van het curriculum 2007 voor jou kan betekenen. 

    Lees meer over de overgangsregeling

    Het nieuwe curriculum bachelor ziet er als volgt uit:

    Klik hier voor de jaarplanning van het curriculum 2021-2022 en 2022-2023:

    Onderwijsprogramma bachelor

    Profileringsruimte in het studieprogramma
    In de profileringruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen keuzecursussen zijn bij de faculteit Diergeneeskunde of bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit. De cursussen zijn bedoeld om je de mogelijkheid te geven je kennis en vaardigheden in bepaalde onderdelen van de studie verder te verdiepen en/of te verbreden. 

    In het 2e studiejaar (4e periode) heb je naast de vakken Hepatobiliair systeem en Adaptatie en Welzijn ruimte voor een keuzecursus van 10 weken halftijds en timeslot AD. In het 3e studiejaar (3e periode) bestaat de profileringsruimte uit de thesis en een keuzecursus. In deze periode heb je meer mogelijkheden voor een keuzecursus, bijvoorbeeld: gelijktijdig met de thesis (halftijds gedurende 10 weken) of vóór of ná de thesis (voltijds gedurende 5 weken).

    In onderstaande uitklapmenu's vind je gedetailleerde informatie over de (keuze)cursussen bij Diergeneeskunde en elders. 

    Ik denk dat het goed is om heel vroeg te beginnen met connecties leggen tussen de drie disciplines. Bijvoorbeeld door tijdens de studie keuzevakken aan te bieden waarin studenten met andere disciplines in aanraking komen en samen over problemen kunnen nadenken. Zo zien diergeneeskundestudenten welke kennis er in de geneeskunde en de biologie ligt en vice versa, en leren ze aan om in de rest van hun loopbaan deze disciplines op te zoeken.

    Lieke Rongen
    masterstudent One Health en Gezondheidszorg paard

    Lees in de Vetscience van juli 2021 (pagina 24-25) waarom het volgens Anoek Backx (werkzaam bij het RIVM) en Lieke Rongen (diergeneeskunde student) waardevol kan zijn om in je keuzeruimte kennis te maken met andere disciplines.

    Inschrijfperiodes en timeslots

    Informatie over (na)inschrijfperiodes, het timeslotmodel en de academische jaarkalender vind je onder de centrale pagina's Inschrijven cursussen en academische jaarkalender.

    Wil je meer weten over de opzet, inhoud en eindtermen van de opleiding, ga dan naar Onderwijs.