De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een Nederlandstalige voltijd opleiding van drie jaar, totaal: 180 EC. De opleiding bestaat uit verplichte cursussen, leerlijnen en de profileringsruimte.

Klik voor een schematisch overzicht op onderstaande link:

jaarplanning bachelor Diergeneeskunde 2019-2020

In onderstaand overzicht vind je voor het collegejaar 2019-2020 per cursus gedetailleerde informatie.

In de profileringruimte kun je cursussen kiezen die passen bij jouw ambities en interesses. Dat kunnen (keuze-) cursussen zijn bij de faculteit Diergeneeskunde of bij een andere faculteit van de Universiteit Utrecht of aan een andere universiteit.

Keuzecursussen faculteit Diergeneeskunde

Deze keuzecursussen zijn bedoeld om je de mogelijkheid te geven je kennis en vaardigheden in bepaalde onderdelen van de studie verder te verdiepen en/of te verbreden. 

Keuzecursussen jaar 2, periode 4

Klik op onderstaande links voor cursusinformatie.

Keuzecursussen jaar 3, periode 3

Klik op onderstaande links voor cursusinformatie

Cursussen elders

Je kunt een cursus buiten faculteit Diergeneeskunde volgen. Je regelt dit zelf met de desbetreffende faculteit/programma. Indien het resultaat niet is vastgelegd in Osiris, dan geldt: na het succesvol afronden van de cursus lever je een schriftelijk bewijs in bij studieadvies Diergeneeskunde van de betreffende faculteit waar de cursus is gevolgd, met een handtekening en stempel.

Er gelden enkele voorwaarden aan cursussen die je elders volgt:

  • Universitair niveau is vereist, een cursus aan een Hbo-instelling is niet geldig.
  • Per cursus kan maximaal 7,5 EC meegenomen worden en minder dan 7,5 EC zal Diergeneeskunde niet aanvullen.
  • Er mag geen overlap zijn met verplicht onderwijs bachelor Diergeneeskunde.
  • Heb je een cursus gevolgd buiten periode 4 studiejaar 2 of periode 3 in studiejaar 3, dan kan je je melden bij de examencommissie voor een verzoek tot vrijstelling.

Cursusinformatie van cursussen bij de Universiteit Utrecht kun je vinden in de onderwijscatalogus.

In- en uitschrijven

Ga naar Praktische zaken > In- en uitschrijving voor informatie over (na) inschrijfperiodes, in- en uitschrijven van cursussen/tentamens, het timeslotmodel, de academische jaarkalender etc.

Profileringsruimte in het studieprogramma

Parallel aan de profileringsruimte in het 2e studiejaar (4e periode) zijn de vakken Hepatobiliair systeem en Adaptatie en Welzijn. Een (keuze-) cursus in deze periode heeft daarom een cursusduur van 10 weken halftijds en timeslot AD. De profileringsruimte in het 3e studiejaar (3e periode) bestaat in collegejaar 2019-2020 uit de thesis en een (keuze-) cursus. Bij een (keuze-) cursus in deze periode heb je meer mogelijkheden, bijvoorbeeld: gelijktijdig met de thesis (halftijds gedurende 10 weken) of vóór of ná de thesis (voltijds gedurende 5 weken).

Niveaus

Cursussen binnen de Universiteit Utrecht kennen verschillende niveaus. De niveaus zijn niet opeenvolgend, maar staan voor het karakter van de cursus; inleidend, verdiepend of gevorderd. Het is dus niet per se nodig om bijvoorbeeld eerst een cursus op niveau 1 te volgen voordat je een cursus op niveau 2 kan kiezen.

Niveaus van de cursussen

Wil je meer weten over de opzet, inhoud en eindtermen van de opleiding, ga dan naar Onderwijs.