Sociale veiligheid

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd, bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het belangrijk dat dit gedrag bespreekbaar wordt gemaakt. Je kunt zelf stappen zetten, maar je kunt ook met iemand van de Universiteit praten over ongewenst gedrag of een ongewenste (seksuele) ervaring.

Bij wie kan je terecht?

Je kunt terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of contact opnemen met de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Contactpersonen Sociale Veiligheid coschappers

Wil jij je hart luchten over iets wat in de kliniek is gebeurd? Heb jij zelf iets meegemaakt of heb jij gezien dat iemand anders iets overkwam waarover je wilt praten? Stap naar één van de contactpersonen Sociale Veiligheid voor co-schappers voor een gesprek.

Je kunt bij één van de onderstaande docenten terecht als je je hart wilt luchten of een issues over sociale veiligheid hebt. Zij bieden een luisterend oor en kunnen je adviseren over eventuele vervolgstappen. Het is aan jou om te bepalen tot wie je je wilt richten!

Marja de Jong

M.K.deJong@uu.nl

Gezelschapsdieren

Hans Kooistra

H.S.Kooistra@uu.nl

Gezelschapsdieren

Ruurd Jorritsma

R.Jorritsma@uu.nl

LB Huisdieren

Hilde Aardema

H.Aardema@uu.nl

LB Huisdieren

Mathijs Theelen

M.J.P.Theelen@uu.nl

Paard

Jos Ensink

J.M.Ensink@uu.nl

Paard

Programmaleider Sociale Veiligheid

Je kunt ook terecht bij Wieke Eefting (w.eefting@uu.nl), programmaleider Sociale Veiligheid van de faculteit Diergeneeskunde.