Timeslotmodel

Timeslots

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je cursussen in verschillende timeslots kiezen. Bij elke cursus in OSIRIS staat in welk timeslot deze wordt aangeboden. Een cursus valt in 1 of 2 timeslots (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan). Je volgt je verplichte cursussen in verschillende timeslots.

Let op: als je je inschrijft voor cursussen in overeenkomende timeslots, loop je het risico dat je colleges en/of tentamens op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Je opleiding is niet verantwoordelijk voor overlap in onderwijs en/of toetsing als je je toch inschrijft voor cursussen met hetzelfde timeslot.

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen.

  • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
  • Een cursus met een lettercombinatie (bv. CD) valt in 2 timeslots. Zorg in dit geval dat je andere cursussen in de andere slots vallen (dus A en/of B).
  • Niet alle uren van een timeslot worden altijd gebruikt voor onderwijs.
  • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS staat in welk timeslot een vak wordt aangeboden.
  • Inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet!
Tentamentimeslotmodel

Het tentamentimeslotmodel

Als een toets buiten het reguliere collegerooster wordt geroosterd, kan deze volgens het tentamentimeslotmodel tentamentimeslotmodel worden ingepland. De tijden wijken dan af van de collegetijden.