UITWISSELING 2020-2021 MOEST HELAAS WORDEN GEANNULEERD, MAAR WIL JE OP UITWISSELING IN 2021-2022? 
Lees dan verder hieronder.

OP UITWISSELING
Universiteit Utrecht werkt samen met universiteiten wereldwijd. De faculteit heeft overeenkomsten voor een specifiek studiegebied, terwijl universiteitsbrede overeenkomsten openstaan voor studenten van alle faculteiten (tenzij anders vermeld). Bij een uitwisseling blijf je ingeschreven aan de UU en betaal je geen collegegeld aan de buitenlandse universiteit.

STUDEREN IN HET BUITENLAND
Studeren in het buitenland betekent vaak een enorme stimulans voor je academische en persoonlijke ontwikkeling. De faculteit helpt je dan ook graag om een gedeelte van je studie in het buitenland te volgen. De periode en het doel van je buitenlandverblijf kunnen variëren. Je kunt cursussen volgen in het buitenland (uitwisseling), maar denk ook aan andere mogelijkheden zoals een stage in het buitenland of een summer school.

WAAR WIL JE NAAR TOE?
Lees eerst meer over de Voorwaarden en het Study Plan voor je opleiding! Ga daarna naar de overzichtpagina's over Studeren in het buitenland.
Daar kun je gemakkelijk zoeken tussen alle bestemmingen, inclusief de specifieke bestemmingen voor Rechtsgeleerdheid
Let op: na 1 december 2020 vind je de nog resterende beschikbare plaatsen (na de eerste ronde) op deze webpagina

Afhankelijk van je uiteindelijke keuze word je begeleid door het facultaire of het universitaire International Office.

Weet je nog niet precies welke bestemming het beste bij jou past? Volg ons dan op Instagram en Facebook voor inspiratie over verschillende bestemmingen!

Het departement Rechtsgeleerdheid heeft uitwisselingsovereenkomsten gesloten met ruim 70 partneruniversiteiten over de hele wereld. Dit betekent dat in principe alleen rechtenstudenten zich voor deze uitwisseling aan kunnen melden.

Wel dien je aan een aantal eisen te voldoen:

 • Je staat als voltijdstudent ingeschreven aan de Universiteit Utrecht en je betaalt hier je collegegeld (ook tijdens je uitwisseling);
 • Je hebt alle eerstejaars cursussen behaald (60 EC) vóór de start van de uitwisseling.
 • Je bent verplicht om de cursussen die je in het buitenland volgt, in je Utrechtse studieprogramma in te brengen. Dit betekent dat je via een uitwisselingsprogramma nooit een volledig diploma kunt behalen.
 • Daarnaast moet je er zelf voor zorgen dat je uitwisseling past in het programma dat je in Utrecht volgt. In beginsel breng je de buitenlandse cursussen in je profileringsruimte in. Omdat de profileringsruimte in de bachelorfase het grootst is raden we je aan om de uitwisseling in je 3e studiejaar of daarna te plannen. Hiertoe dien je je al in je 2e studiejaar aan te melden voor de uitwisseling. Over je studieplanning lees je onder het kopje 'Studieplanning'.

Wanneer je begint met plannen maken voor een uitwisseling, dan zul je allereerst moeten nadenken over hoe je deze zult inpassen in je Utrechtse studieprogramma. Aangezien de uitwisseling een integraal onderdeel uit zal maken van je studie, is het verplicht de cursussen in te brengen. Hierover lees je meer onder Goedkeuring examencommissie.

Over het algemeen zul je de buitenlandse cursussen in je profileringsruimte inbrengen. Daarnaast kun je cursussen ook als extra cursussen inbrengen. Wanneer je vragen hebt over je studieplanning, raadpleeg dan de studieadviseur.

Studieplanning
De hoeveelheid profileringsruimte in je studieprogramma is afhankelijk van het traject dat je volgt. Daardoor kan het zijn dat je in het ene traject makkelijker een uitwisseling kunt plannen dan in het andere ( zie studieprogramma).

 

Exchange 2021-2022

Het is zover: je bent tot de conclusie gekomen dat je je wil gaan aanmelden voor een uitwisseling! De daadwerkelijke aanmelding geschiedt via OSIRIS, maar een belangrijk onderdeel van je aanmelding zijn een aantal documenten, die je als bijlage moet uploaden in Osiris. Zorg dus dat je eerst weet wat je moet bijvoegen, alvorens je begint met de aanmelding. Het is wel mogelijk de aanmelding tussentijds op te slaan.

Informatie over bijvorrbeeld de eerdere voorlichtingssessies, het study plan, bestemmingen en de toewijzingsprocedure vind je op deze website.
Kijk hier voor de aanmeldingsprocedure en deadlines.

Na de deadline van 1 december 2020: kijk hier voor informatie over de resterende beschikbare plekken. 

BELANGRIJK:

 • Het Study Plan dient te worden ondertekend door de studieadviseur en vóórdat je jouw aanmelding indient ! Je kunt het Study Plan per mail door de studieadviseur laten ondertekenen. 
 • Je dient minimaal 2 bestemmingen op te geven, maar bij voorkeur 3. Het maakt daarbij niet uit of dit partners van Rechtsgeleerdheid of partners van StudentenService zijn.

Studeren in het Buitenland 2021-2022 Rechtsgeleerdheid live-event op dinsdag 6 oktober 2020 om 16.30 uur! Kijk hier om de sessie alsnog te zien. 

Het kan zijn dat je naar een bestemming wilt waarvan je de taal van onderwijs of de taal van het land nog niet (goed) beheerst. Er zijn dan verschillende mogelijkheden om je taalvaardigheid op te verbeteren.

 • Babel biedt voor een gereduceerd tarief taalcursussen aan. Het gaat om Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Japans, Spaans, Portugees, Russisch en Zweeds.
 • De Faculteit Geesteswetenschappen biedt de taalverwervingscursussen Engels, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees aan, die je als bijvakker kunt volgen. Gezien de toenemende belangstelling en het beperkte aantal plaatsen, is het echter niet te garanderen dat je er terecht kunt. De cursussen gaan altijd in het eerste blok van het academische jaar van start (m.u.v. van Spaans).
 • De Volksuniversiteit in Utrecht biedt diverse taalverwervingscursussen en cursussen op andere gebieden.
 • Voor Spaanse taal en cultuur kun je terecht bij Instituto Cervantes op het Domplein in Utrecht. Zij hebben een grote bibliotheek gespecialiseerd in de literatuur van Spanje en Latijns-Amerika.
 • Italiaans kun je volgen bij de vereniging Dante Alighieri. Deze non-profit organisatie is gevestigd in Amsterdam.
 • De Alliance Francaise richt zich op het verspreiden van de Franse taal en cultuur. Hier kun je Franse talencursussen volgen.
 • Het Goethe Instituut in Amsterdam en Rotterdam verzorgt cursussen over de Duitse Taal en Cultuur.

Taalverwerving op de plaats van bestemming

Bij de partner universiteit kan je vaak ook een taalcursus volgen. Verder hebben sommige universiteiten eigen taalcursussen, vaak aan de letterenfaculteiten, die je als Erasmusstudent mag volgen.

Contactinformatie International Exchange Office

Let op: vanwege het coronavirus gaat het inloopspreekuur voor onbepaalde tijd niet door!

EMAIL
Je kan ons bereiken op ieo.leg@uu.nl voor vragen of het ondertekenen van documenten. Vermeld altijd je studentnummer en opleiding. 

TELEFOON
Elke maandag, dinsdag en donderdag zijn we telefonisch bereikbaar tussen 13:30 uur en 15:00 uur op +31 (0)30 253 7289.

COORDINATOREN
Europa: 
Vera Noot
Buiten Europa/Teamleader: Paula Banning

Support Officer
Floris Bouwman
 

POSTADRES
International Exchange Office - Faculty of Law, Economics and Governance
Janskerkhof 3
3512 BK Utrecht
The Netherlands