Utrecht Law College

Als ULC-student volg je de bacheloropleiding Rechts­geleerdheid aan de Universiteit Utrecht met een kleine, geselec­teerde groep gemotiveerde studenten. Doordat het ULC-programma en de algemene opleiding elkaar overlappen, zijn veel zaken op dezelfde manier geregeld voor alle stu­denten.Via het Studie­punt Rechtsgeleerdheid en in de nieuws­brief die je maan­delijks op je studenten-mailadres ontvangt, vind je dan ook veel informatie die van belang is. Op Blackboard tref je bovendien allerlei vak­gerela­teerde informatie aan.

Maar het ULC is natuurlijk niet precies hetzelfde als de algemene op­leiding. Voor ULC-studenten is er een extra programma, van de ULC-studenten verwachten we een actievere houding en som­mige zaken zijn anders geregeld.

Alle informatie over het ULC kun je vinden in het ULC informatiekatern.