Afmelden toets

Indien sprake is van aantoonbare overmacht waardoor je niet kunt deelnemen aan een centraal georganiseerde schriftelijke deeltoets, dan moet je jezelf voorafgaand aan de toets afmelden, via het volgende webformulier:

Afmeldformulier toets 

Let op: Afmelden kan uitsluitend via bovenstaand formulier. Is het formulier wegens een technische storing niet online? Stuur dan een mail naar studentzaken.rechten@uu.nl

De inhaaltoets is niet bedoeld voor uitstel en een eventuele inhaalmogelijkheid is er voor slechts één toets per cursus. Als de overmachtsituatie meer dan incidenteel is en langere tijd gaat duren, dan kun je niet volstaan met afmelding bij het Studiepunt. Neem in dat geval contact op met de studieadviseur en overleg met hem/haar de mogelijkheden van een aangepast studietraject.

NB: afmelden voor een inhaaltoets is niet mogelijk, het betreft immers al een inhaaltoets.
Er bestaat ook geen mogelijkheid om je af te melden voor een reparatietoets.

Bevestiging inhaaltoets
Studenten krijgen na afloop van de cursus een mail ivm de inhaal- en reparatietoets.De mogelijkheid tot het inhalen van een gemiste deeltoets en de reparatiemogelijkheid van een onvoldoende eindcijfer zijn geregeld in de OER Bachelor.

Let op:
Wanneer je deelneemt aan de inhaalmogelijkheid heb je geen reparatiemogelijkheid meer! Tevens is het niet mogelijk om op grond van overmacht de reparatietoets of de inhaaltoets in te halen. De reparatietoets en de inhaaltoets worden éénmalig aangeboden.