Portfolio

In het ULC speelt het portfolio een andere belangrijke rol. Het ULC-getuigschrift wordt toegekend aan ULC-studen­ten die gedurende hun bache­lor­oplei­ding tal van extra activiteiten (zowel in­hou­delijk als organisa­torisch) hebben onder­nomen en die zich voor 100% voor de studie hebben ingezet. De basis voor de toekenning van het ULC-getuigschrift wordt gevormd door de behaalde resultaten en inzet binnen en buiten het onderwijs. Het portfolio geeft hierin mede inzicht.

Het portfolio is een groeidocument. Gedurende je studie voeg je er dingen aan toe. Schrijf dus regelmatig je ervaringen op, zodat je ze niet vergeet: na afloop van een activiteit of na afloop van een vak. Verzamel in het begin veel en schoon tussendoor op, zodat de belangrijkste docu­menten overblijven. Zorg er wel voor dat in je portfolio je groei zichtbaar blijft. Naast de algemene instructie die te raadplegen is via Studiepunt Online, is er een aparte instructie voor het ULC-portfolio. Deze vind je in de ULC-omgeving van BlackBoard. Mail je bijgewerkte ULC-portfolio vóór ieder regulier tutorgesprek naar je tutor!

Tussendoor en aan het eind van de opleiding wordt je ULC-portfolio beoor­deeld door je tutor. Je levert je portfolio niet gelijktijdig in met je afstudeerwerk. Wel lever je bij je afstudeerwerk een reflectie op je onderzoeksvaardigheden in.

De uiterste inleverdatum voor de ULC-portfolio is afhankelijk van het semester waarin je afstudeert:  1 juni of 1 januari.

Kijk voor meer informatie op de Blackboardomgeving van het ULC.