Examencommissie Bachelor

Het secretariaat van de Examencommissie bachelor is bereikbaar voor gerichte vragen met betrekking tot onder meer toestemming keuzecursussen buiten de opleiding, vrijstellingen en inbreng cursussen in het kader van uitwisselingsprogramma’s, afstudeervoorwaarden en judicia-toekenning.

De Examencommissie is per mail bereikbaar: examencommissie.rechten@uu.nl

  • Het telefonisch spreekuur is op dinsdag en donderdag van 10:00-12:00 uur, tel: 030 – 253 4411

 

De Examencommissie bachelor bestaat uit:

Dhr. mr. dr. E.G.D. van Dongen (voorzitter), afdeling Privaatrecht
Mw. mr. dr. B.A. Kuiper, afdeling Privaatrecht
Mw. mr. L. Martin, afdeling Strafrecht
Mw. mr. dr. U. Jaremba, afdeling Internationaal-en Europees Recht
Mw. mr. dr. W.J. van Doorn-Hoekveld, afdeling Staats- en Bestuursrecht / Rechtstheorie
Dr. F.J. Prins, extern lid

Contact met de Examencommissie loopt via het secretariaat, te bereiken zoals hierboven aangegeven.

Mw. mr. E.R. de Boer, ambtelijk secretaris