Examencommissie Bachelor

Het secretariaat van de Examencommissie bachelor is bereikbaar voor gerichte vragen met betrekking tot onder meer toestemming keuzecursussen buiten de opleiding, vrijstellingen en inbreng cursussen in het kader van uitwisselingsprogramma’s, afstudeervoorwaarden en judicia-toekenning.

De Examencommissie is per mail bereikbaar: examencommissie.rechten@uu.nl

  • Het telefonisch spreekuur is op dinsdag en donderdag van 10:00-12:00 uur, tel: 030 – 253 4411.

De Examencommissie bachelor bestaat uit:

  • Dhr. mr. dr. E.G.D. van Dongen (voorzitter), afdeling Privaatrecht
  • Mw. mr. dr. B.A. Kuiper, afdeling Privaatrecht
  • Mw. mr. L. Martin, afdeling Strafrecht
  • Mw. mr. dr. U. Jaremba, afdeling Internationaal-en Europees Recht
  • Mw. mr. dr. W.J. van Doorn-Hoekveld, afdeling Staats- en Bestuursrecht / Rechtstheorie
  • Dr. F.J. Prins, extern lid
  • Mw. mr. E.R. de Boer, ambtelijk secretaris 

Contact met de Examencommissie loopt via het secretariaat, te bereiken zoals hierboven aangegeven.