Via MyTimetable kun je - voor de cursussen waarvoor je jezelf hebt ingeschreven, je persoonlijke rooster raadplegen.Voor het zorgvuldig plannen van je studie kun je de CursusPlanner gebruiken. 

Roosterwijzigingen worden ook via MyTimetable gepubliceerd.

Het onderwijsrooster voor semester 1 wordt medio augustus gepubliceerd.
Het onderwijsrooster voor semester 2 wordt medio januari gepubliceerd.

Het toetsrooster voor semester 1 wordt begin september gepubliceerd.
Het toetsrooster voor semester 2 wordt begin februari gepubliceerd.

De CursusPlanner helpt jou om je studie te plannen, op het moment dat het jou uitkomt. Alle verplichte en keuze-cursussen die onderdeel zijn van jouw examenprogramma staan in de CursusPlanner. Zo kan je zien welke cursussen voor jou verplicht zijn en welke keuzecursussen je kan volgen. Je kan één periode vooruit plannen, maar je kan ook voor je hele opleiding al alle mogelijkheden plannen.

Persoonlijk studieplan

Door zelf de cursussen van jouw keuze te selecteren, krijg je een persoonlijk overzicht van:

 • de cursussen die je verplicht moet volgen om je diploma te behalen
 • de keuzecursussen die jij wilt volgen
 • welke van deze cursussen in jouw toekomstige rooster overlappen
 • informatie over de cursus (inhoud, lesvormen, toetsing etc) vanuit Osiris
 • de meerjarenplanning van deze cursussen.

Direct aan de slag

 • Ga naar uu.nl/cursusplanner
 • Log in met je e-mail adres
 • Kies jouw studierichting
 • Voeg de cursus toe die jij wilt volgen door op het icoontje van de rugzak te klikken
 • Deze cursus wordt nu meegenomen in jouw planning.

In de Cursusplanner staat een overzicht van de cursussen die tot je examenprogramma horen. Hiermee kun je ook vooruit plannen. Kies het jaar waarin je gestart bent met je opleiding en selecteer eventueel linksonder een bepaald onderdeel van je major.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

LET OP: de cursusplanner is een tool is om te plannen, niet om in te schrijven voor cursussen. Inschrijven voor de cursussen doe je in Osiris.

 

Hieronder vind je het jaarrooster van het onderwijs van Rechtsgeleerdheid. Hierin staan de periode-indelingen van het onderwijs, inschrijfperiodes en vakanties.

Onderwijsjaarrooster 2018-2019

Onderwijsjaarrooster 2019-2020

 

HET TIMESLOTMODEL

Om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip vallen, moet je je cursussen in verschillende timeslots inplannen. Met timeslots kun je zelf een studeerbaar rooster samenstellen. Hieronder staat hoe de week in timeslots is verdeeld.

Hoe gebruik je timeslots bij het inschrijven voor cursussen?

 • Het meest recente cursusaanbod, inschrijfcodes en bijbehorende timeslots staat in de cursusbeschrijvingen in OSIRIS.
 • Een cursus valt in één of twee timeslots. Je kiest cursussen in verschillende timeslots. Bijvoorbeeld één cursus in timeslot A en één in timeslot B.
 • Wordt bij een cursus een lettercombinatie aangegeven (bv. C/D) dan valt het vak in beide timeslots en zorg je ervoor dat je andere cursussen in de andere timeslots vallen (dus A en/of B). Niet alle uren van het timeslot zullen worden gebruikt voor onderwijs.
 • In het cursusinschrijfscherm in OSIRIS zie je nogmaals in welk timeslot het vak wordt aangeboden (A, B, C, D of E, of een combinatie hiervan).
 • Het inschrijven voor cursussen in overeenkomende timeslots kan leiden tot overlap in onderwijs en/of toetsing, doe dit dus niet.