Via MyTimetable kun je - voor de cursussen waarvoor je jezelf hebt ingeschreven, je persoonlijke rooster raadplegen.Voor het zorgvuldig plannen van je studie kun je de CursusPlanner gebruiken. 
 

Onderwijsrooster
Het onderwijsrooster voor periode 1 wordt eind juli gepubliceerd.
Het onderwijsrooster voor periode 2 wordt medio oktober gepubliceerd.
Het onderwijsrooster voor periode 3  wordt  nnb gepubliceerd.
Het onderwijsrooster voor periode 4  wordt nnb gepubliceerd.

Toetsrooster
Het toetsrooster voor periode 1 wordt medio oktober gepubliceerd.
Het toetsrooster voor periode 2 wordt medio november  gepubliceerd.
Het toetsroostervoor periode 3 wordt medio februari gepubliceerd.
Het toetsrooster voor periode 4 wordt medio april  gepubliceerd.

NB: Roosterwijzigingen worden ook via MyTimetable gepubliceerd.

De CursusPlanner helpt jou om je studie te plannen, op het moment dat het jou uitkomt. Alle verplichte en keuze-cursussen die onderdeel zijn van jouw examenprogramma staan in de CursusPlanner. Zo kan je zien welke cursussen voor jou verplicht zijn en welke keuzecursussen je kan volgen. Je kan één periode vooruit plannen, maar je kan ook voor je hele opleiding al alle mogelijkheden plannen.

Persoonlijk studieplan

Door zelf de cursussen van jouw keuze te selecteren, krijg je een persoonlijk overzicht van:

  • de cursussen die je verplicht moet volgen om je diploma te behalen
  • de keuzecursussen die jij wilt volgen
  • welke van deze cursussen in jouw toekomstige rooster overlappen
  • informatie over de cursus (inhoud, lesvormen, toetsing etc) vanuit Osiris
  • de meerjarenplanning van deze cursussen.

Direct aan de slag

  • Ga naar uu.nl/cursusplanner
  • Log in met je e-mail adres
  • Kies jouw studierichting
  • Voeg de cursus toe die jij wilt volgen door op het icoontje van de rugzak te klikken
  • Deze cursus wordt nu meegenomen in jouw planning.

In de Cursusplanner staat een overzicht van de cursussen die tot je examenprogramma horen. Hiermee kun je ook vooruit plannen. Kies het jaar waarin je gestart bent met je opleiding en selecteer eventueel linksonder een bepaald onderdeel van je major.
Wil je meer weten over hoe de Cursusplanner werkt? Klik dan rechtsboven op de help-knop.

LET OP: de cursusplanner is een tool is om te plannen, niet om in te schrijven voor cursussen. Inschrijven voor de cursussen doe je in Osiris.

 

Het is niet mogelijk om van werkgroep of onderwijsinschrijving te wisselen. Uitsluitend in bijzondere situaties kan de studieadviseur besluiten je rooster aan te passen. Bijzondere situaties zijn chronische ziekte, topsport (IOC-accreditatie), handicap of dubbelstudie.
Mocht je vanwege zo'n situatie een verzoek tot wijziging willen doen, neem dan binnen 1 week na publicatie van je rooster in OSIRIS, contact op met de studieadviseur.

Studenten worden geacht 40 uur per week beschikbaar te zijn voor het voltijdonderwijs. Gelet op het feit dat veel studenten een bijbaan hebben is het voor de opleiding niet mogelijk hier rekening mee te houden en de inschrijving te wijzigen.