Goedkeuring keuzecursussen

Voor het volgen van keuzecursussen aan een andere universiteit, vraag je vooraf toestemming bij de Examencommissie bachelor. Je kunt je aanvraag indienen door in te loggen op Osiris en een nieuwe ‘zaak’ voor een keuzecursus te starten.
Voor het verwerken van het cijfer van de keuzecursus maak je gebruik van dit uitslagformulier en voeg je een gewaarmerkte cijferlijst bij.