Onder 'Naast je studie' vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Inspraak en medezeggenschap
Studieverenigingen
De Young talent Group
Trainingen