Afstuderen

Het ULC-getuigschrift ontvang je aan het eind van de bacheloropleiding tegelijkertijd met het bachelordiploma. Het is een honoursgetuigschrift dat wordt toegekend aan ULC-studenten die gedurende hun bachelor­opleiding tal van extra activiteiten (zowel inhoudelijk als organi­satorisch) hebben ondernomen en die zich voor 100% voor de studie hebben ingezet.Meer informatie over het honoursgetuigschrift vind je in de OER (art 6.5).