Studieadviseur

Heb je vragen over studiekeuze en studieplanning, over studievaardigheden, over regelgeving rondom de studie of heb je problemen (al dan niet van persoonlijke aard), neem dan contact op met de studieadviseur. De studieadviseur kan je begeleiden en adviseren bij je studie(keuze) en het opstellen van een studieplanning. Zij kunnen je op weg helpen naar de talloze voorzieningen die de Universiteit Utrecht speciaal voor studenten heeft.

Indien je studievertraging oploopt door bijvoorbeeld ziekte, bijzondere omstandigheden of familieomstandigheden, dien je dit zo snel mogelijk te melden.

Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over:

 • studieplanning
 • studievaardigheden;
 • regelgeving rondom de studie;
 • (persoonlijke) problemen;
 • een chronische ziekte;
 • topsport;
 • functiebeperking
 • dubbelstudie.

Contact

 • De studieadviseurs zijn per mail bereikbaar op: studieadviseur.rechten@uu.nl 
 • Het inloopspreekuur is op maandag tot en met donderdag van 11:00-12:00 uur, Janskerkhof 3 (bij het Studiepunt).
 • Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m vrijdag van 13:00-14:00 uur, tel.030- 2537009

Veel vragen kunnen beantwoord worden tijdens het inloopspreekuur van de studieadviseurs, het inloopspreekuur is op maandag tot en met donderdag van 11:00-12:00 uur, Janskerkhof 3 (bij het Studiepunt).  Wij raden je dan ook aan hiervan gebruik te maken.

Voor het maken van een persoonlijke afspraak (waar je dingen kunt bespreken die niet tijdens het inloopspreekuur besproken kunnen worden), kun je telefonisch contact opnemen met het Studiepunt op maandag t/m donderdag van 9:30-11:00 uur tel 030-2537004. Een afspraak maken met de studieadviseur kan telefonisch/Teams/of op locatie.

Je kunt via OSIRIS Student (tabblad Zaken > Aanvraag voorzieningen) een verzoek voor onderwijs- en toetsvoorzieningen indienen. Een voorbeeld is extra tijd bij tentamens. Neem contact op met de studieadviseur als je vragen hebt.