Studiematerialen

In de onderwijscatalogus  vind je bij elke cursus een overzicht van de voorgeschreven literatuur.

Readers

Je kan readers bestellen via de readerportal van Canon. Log in op de portal en klik linksboven op readers om ze te bestellen. 

Readers wijzigen per periode. Bestel dus nog geen readers als je de cursus die periode nog niet volgt.

Boeken

Je kunt je boeken met korting bestellen bij de JSVU Boekenservice van de studievereniging JSVU. Je kunt ervoor kiezen je bestelling thuis te laten bezorgen, via de JSVU Thuisbezorgservice of om je bestelling af te komen halen in de JSVU-studiewinkel.

Bestellen voor periode 3 kan tot en met 28 januari 2024. Je kan je bestelling afhalen van woensdag 7 februari tot en met woensdag 14 februari 2024. Je kunt dan elke werkdag tussen 14:00 en 16:00 uur terecht in de JSVU-studiewinkel op Domplein 24. Zie voor meer informatie de website van de JSVUVoor vragen kun je mailen naar bestuur@jsvu.nl. Je kunt je boeken uiteraard ook elders bestellen.

NB: Studenten moeten zelf de kosten van een aantal leermiddelen dragen, zoals de kosten van boeken, readers etc. Studenten zijn niet verplicht leermiddelen en lesmaterialen te kopen. Studenten die deze leermiddelen niet aanschaffen, worden niet uitgesloten van het onderwijs of de tentamens. Echter verwacht de Universiteit Utrecht een actieve participatie van studenten in het onderwijs, voldoende inzet bij de cursussen en het nakomen van de inspanningsverplichtingen. Daartoe behoort ook dat studenten er zorg voor dragen dat zij de beschikking hebben over studiematerialen als dit noodzakelijk is voor actieve deelname aan onderwijsactiviteiten. 

Daarnaast zal actieve deelname aan een werkcollege van Rechtsgeleerdheid zal onmogelijk zijn als de student niet de beschikking heeft over wetteksten en jurisprudentie. Eveneens zal het voor een student Rechtsgeleerdheid in veel gevallen niet mogelijk zijn om met succes een tentamen te maken indien hij/zij niet beschikt over wetteksten en jurisprudentie. Effectieve fraudecontrole is alleen mogelijk als de voorgeschreven bundels met wetteksten en jurisprudentie worden gebruikt. Gebruik van digitale bronnen en/of zelf samengestelde bundels is daarom niet toegestaan. Een student die ervoor kiest geen bronnen mee te nemen naar het tentamen zal niet worden weggestuurd. Een student die de materialen in andere gegevensdragers meeneemt (digitaal/laptop of mappen met zelf geprinte stukken) zal die materialen niet mogen gebruiken. Het niet meenemen van de leermaterialen maakt het succesvol afleggen van een tentamen praktisch onmogelijk.

Als een student kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelneemt aan een cursus, kan de cursuscoördinator betrokkene uitsluiten van verdere deelname aan de cursus of een gedeelte daarvan, dit is vastgelegd in de Bachelor: Onderwijs - en examenregeling of in de Master: Onderwijs- en examenregeling.