Het is mogelijk de bachelor Liberal Arts and Sciences van het University College Utrecht (UCU) te combineren met de bachelor Rechtsgeleerdheid door het afronden van het zgn. double degree programma. Dit double degree programma duurt 4 jaar.  

Je kunt deelnemen aan het double degree programma als je aan de voorwaarden voldoet:

 • jaar 1 en jaar 2 van de bachelor Liberal Arts and Sciences zijn met succes afgerond 
 • je hebt de volgende UCU-vakken behaald:
  • UCSSCLAW12 Introduction to Law (7,5 ECTS),
  • UCSCLAW21 International Law (7,5 ECTS),
  • UCSSCLAW33 European Union Law (7,5 ECTS),
  • UCSSCLAW11 Law, Society and Justice (7,5 ECTS),
  • UCSSCLAW26 Property Law and Contract in Historical and Comparative Perspective (7,5 ECTS) of UCSSCLAW27 International and European Regulation of Labor in a Globalizing World (7,5 ECTS)
  • UCSSCRES32 Social Science Research Thesis (15 ECTS) (voor tenminste 7,5 ECTS juridisch van inhoud).
 • je bent geslaagd voor de toelatingstoets van het double degree programma en de toets staat geregistreerd in OSIRIS
 • je bent toegelaten en ingeschreven als student voor de bachelor Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

De examencommissie zal als je de juiste UCU cursus hebt gevolgd (zie hierboven) vrijstelling verlenen voor de onderstaande onderdelen van de bachelor Rechtsgeleerdheid:

 • RGBUSBR001 Grondslagen van recht (7,5 ECTS)
 • ​RGBUPRV001 Inleiding privaatrecht I: Verbintenissenrecht (7,5 ECTS)
 • RGBUPRV002 Inleiding privaatrecht II: Goederenrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUSBR002 Inleiding staats- en bestuursrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUSTR001 Inleiding strafrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUIER002 Public International Law (7,5 ECTS),
 • RGBUIER001 Inleiding Europees recht (7,5 ECTS)
 • RGBUIER003 European Law (7,5 ECTS)
 • RGBUSBR003 Perspectieven op recht (7,5 ECTS),
 • RGBUPRV018 Privaatrecht in perspectief double degree programma (7,5 ECTS),
 • RGBUSBR006 Algemene rechtsleer (7,5 ECTS),
 • afhankelijk van het onderwerp van de Research Thesis: RGBUIER004 Afstudeerwerk IER of RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht of RGBUSBR007 Afstudeerwerk staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie of RGBUSTR002 Afstudeerwerk strafrecht (7,5 ECTS),
 • profileringsruimte niet-juridisch (45 ECTS: niveau 1 en/of niveau 2 en/of niveau 3, afhankelijk van het niveau van de vakken in de UCU-opleiding).

De vrijstellingen worden niet automatisch geregistreerd binnen je bachelor Rechtsgeleerdheid. Je dient zelf een verzoek in te dienen bij de examencommissie (examencommissie.rechten@uu.nl) via e-mail met een studievoortgangsoverzicht UCU als attachment. Geef bij je verzoek duidelijk aan op grond van welke vakken je een vrijstelling aanvraagt. Voor het vrijstellingsverzoek betreffende het afstudeerwerk o.g.v. de Research Thesis dien je een digitale versie van je thesis in te sturen naar examencommissie.rechten@uu.nl.

 

Voor het behalen van het bachelorexamen Rechtsgeleerdheid met multidisciplinair traject binnen de double degree dient de student voorts 6 van de volgende 8 cursussen met voldoende resultaat af te leggen:

 • RGBUSBR004 Bestuursrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUSBR005 Constitutioneel recht (7,5 ECTS),
 • RGBUPRV005 Goederenrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUPRV004 Verbintenissenrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUPRV006 Vennootschappen en rechtspersonen (7,5 ECTS)
 • RGBUSTR013 Materieel strafrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUSTR012 Strafprocesrecht (7,5 ECTS),
 • RGBUPRV008 Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht (7,5 ECTS),
  en indien civiel effect wordt beoogd tevens de resterende 2 cursussen uit bovenstaande lijst.

De student die civiel effect beoogt kan ook kiezen voor het toga-traject; in dat geval wordt voor de profileringsruimte van 30 ECTS vrijstelling verleend en zijn de 8 hierboven genoemde cursussen alle verplicht.

Aan de student die het bachelorexamen Liberal Arts and Sciences, met voor minimaal 45 studiepunten (ECTS) aan juridische vakken, van het University College Utrecht (UCU) heeft behaald, en vervolgens de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht gaat doen, worden op verzoek  en voorzover van toepassing, gelet op de behaalde cursussen van het UCU en het gekozen traject binnen de bacheloropleidig Rechtsgeleerdheid, de volgende vrijstellingen verleend:

 • RGBUIER002 Public International Law (7,5 ECTS) o.g.v. UCSSCLAW21 International Law (7,5 ECTS)
 • RGBUIER001 Inleiding Europees recht (7,5 ECTS) o.g.v. UCSSCLAW33 European Union Law (7,5 ECTS)
 • RGBUSBR003 Perspectieven op recht (7,5 ECTS) o.g.v. UCSSCLAW11 Law, Society and Justice (7,5 ECTS),
 • afhankelijk van het onderwerp van de Research Thesis: RGBUIER004 Afstudeerwerk IER of RGBUPRV016 Afstudeerwerk privaatrecht of RGBUSBR007 Afstudeerwerk SBR of RGBUSTR002 Afstudeerwerk strafrecht (7,5 ECTS) o.g.v. UCSSCRES32 Social Science Research Thesis (15 ects) (indien voor tenminste 7,5 ECTS juridisch van inhoud),
 • profileringsruimte niet-juridisch (45 ECTS: niveau 1 en/of niveau 2 en/of 3, afhankelijk van het niveau van de vakken in de UCU-opleiding).

Regel je trajectwijziging en vrijstellingen op tijd om vertraging van het afstuderen in de bachelor Rechtsgeleerdheid te voorkomen! Meer informatie kun je ook vinden in de OER.