Onder 'Praktisch zaken' vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Begeleiding en advies
In-en uitschrijving
Studiematerialen
Afstuderen
IT-voorzieningen
Studieplekken
Geldzaken
Regelingen en procedures