Het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid kent een vaste opbouw in het eerste jaar. Voor alle studenten is het programma hetzelfde.

Als je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond, ben je klaar met het basisprogramma. Je hebt dan genoeg voorkennis om te bepalen in welke rechtsgebieden je je verder wilt verdiepen en welk traject je kiest. De studieadviseurs organiseren een aantal bijeenkomsten om jou te vertellen over de trajecten en te helpen bij de trajectkeuze. Voor deelname aan cursussen van niveau 3 is vereist dat de cursussen van niveau 1 uit jaar 1 zijn behaald en wordt voorkennis verondersteld van de overige cursussen op niveau 2.

Je kunt kiezen uit drie trajecten: het Toga-traject, het Notarieel traject of het Multidisciplinair traject.

Kies je voor het togatraject dan leg je een stevige basis voor een traditioneel juridisch beroep als advocaat, rechter of officier van justitie.

In jaar 2 volg je de verplichte cursussen uit het toga-traject die een verdere verdieping vormen op het eerste jaar.

JAAR 2
Periode 1
Verbintenissenrecht 
Materieel Strafrecht
Periode 2
Goederenrecht
​Bestuursrecht
Periode 3
Vennootschappen en rechtspersonen
Constitutioneel recht
Periode 4
Strafprocesrecht
Burgerlijk- en bestuursprocesrecht

Het Toga-traject heeft een vrije profileringsruimte (vrije keuzeruimte) van 30 EC. In jaar 3 kun je binnen het togatraject kiezen uit drie verschillende indelingen voor je keuzeruimte. Dit biedt je mogelijkheden om bijvoorbeeld een minor of losse keuzecursussen te volgen of deel te nemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Meer informatie over het invullen van  je vrije keuzeruimte vind je hier.

De vier cursussen die je verplicht volgt in het derde jaar zijn:

 1. European Law
 2. Algemene rechtsleer 
 3. een keuzevak uit het aanbod van Privaatrecht in perspectief:
  - Arbeidsrecht óf
  - Overheid en Privaatrecht óf
  - Insolventierecht óf
  - Strafrecht en Privaatrecht
 4. afstudeerwerk Privaatrecht of Internationaal en Europees Recht of Staats-en bestuursrecht of Strafrecht 

De CursusPlanner helpt jou om je studie te plannen, op het moment dat het jou uitkomt. Alle verplichte en keuze-cursussen die onderdeel zijn van jouw examenprogramma staan in de CursusPlanner. Zo kan je zien welke cursussen voor jou verplicht zijn en welke keuzecursussen je kan volgen. Je kan één periode vooruit plannen, maar je kan ook voor je hele opleiding al alle mogelijkheden plannen. Wil je de CursusPlanner gebruiken? Klik dan hier. 

Voorbeeldroosters:                                            

JAAR 3* JAAR 3 ** JAAR 3 ***   
Periode 1
European law óf Algemene rechtsleer
Periode 1
European Law   
Algemene rechtsleer
Periode 1
Vrije keuzeruimte (15 EC)
Vrije keuzeuimte (7,5 EC)
Periode 2
óf Arbeidsrecht óf Overheid en Privaatrecht
óf afstudeerwerk PRV/IER/SBR/STR
Periode 2
Arbeidsrecht óf
Overheid en Privaatrecht 
Afstudeerwerk IER/PRV/SBR/STR  
Periode 2
Vrije keuzeruimte (15 EC)
 
Vrije keuzeruimte (7,5 EC)
Periode 3
European Law óf Algemene rechtsleer
Periode 3
Vrije keuzeruimte (15 EC)
 
Periode 3
European Law
Algemene rechtsleer
Vrije keuzeruimte  (7,5 EC)
Periode 4              
óf Insolventierecht of Strafrecht en Privaatrecht 
óf afstudeerwerk PRV/IER/SBR/STR 
Periode 4
Vrije keuzeruimte (15 EC)
Periode 4
Insolventierecht óf Strafrecht en privaatrecht
Afstudeerwerk IER/PRV/SBR/STR  
Vrije keuzeruimte (7,5 EC)

*   vrije keuzeruimte in elke periode
**  keuzeruimte in semester 2   
*** keuzeruimte in semester 1 

Kies je voor notarieel recht dan krijg je, na afronding van dit traject, toegang tot de notariële master. Met de notariële master kun je vervolgens solliciteren als kandidaat-notaris (en wellicht op termijn tot notaris benoemd worden) of als jurist terecht bij bijvoorbeeld een bank- of verzekeringsinstelling.

Het Notarieel traject bestaat uit 120 EC aan verplichte cursussen en kent geen vrije profileringsruimte (vrije keuzeuimte).Wil je keuzecursussen volgen, dan komen deze boven op het programma van 180 EC.

Met dit traject heb je tevens toegang tot de master Nederlands recht of de master Onderneming en recht met dien verstande dat voor de laatstgenoemde master sterk wordt aanbevolen Economisch publiekrecht en Arbeidsrecht als extra keuzecursussen in het bachelorprogramma op te nemen.           

JAAR 2        JAAR 3    
Periode 1                      
Verbintenissenrecht 
Materieel Strafrecht      
Periode 1
Registergoederenrecht
​European Law
Periode 2                    
Goederenrecht               
Bestuursrecht
Periode 2
Personen-en familierecht
​Bedrijfseconomie
Periode 3                       
Vennootschappen en  rechtspersonen
Notaris, recht en samenleving   
Periode 3
Relatievermogensrecht
Belastingrecht
Periode 4                       
Strafprocesrecht
Burgerlijk en  bestuursprocesrecht      
Periode 4
Insolventierecht
Afstudeerwerk Privaatrecht

* Civiel effect bij notarieel traject: zie deze pagina

De CursusPlanner helpt jou om je studie te plannen, op het moment dat het jou uitkomt. Alle verplichte en keuze-cursussen die onderdeel zijn van jouw examenprogramma staan in de CursusPlanner. Zo kan je zien welke cursussen voor jou verplicht zijn en welke keuzecursussen je kan volgen. Je kan één periode vooruit plannen, maar je kan ook voor je hele opleiding al alle mogelijkheden plannen. Wil je de CursusPlanner gebruiken? Klik dan hier.                         

Kies je voor het multidisciplinair traject dan heb je een grotere vrijheid hoe je de studie verder wilt invullen. Na het eerste jaar kies je 8 van de 10 voorgeschreven juridische cursussen. Het multidisciplinair traject heeft een profileringsruimte (keuzeruimte) van 45 EC.  Binnen je vrije keuzeruimte kun je een minor volgen of deelnemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma (niet-juridisch). Het multidisciplinair traject is o.a. aantrekkelijk voor studenten die de rechtenopleiding willen combineren met een ander vakgebied of voor studenten die een niet-juridische master willen gaan volgen die als ingangseis een bepaalde minor stelt. Denk bijvoorbeeld aan de masters Criminologie, Bestuurs- en organisatiewetenschap of Conflictstudies.                                                                

JAAR 2   JAAR 3
Periode 1
Verplichte keuze (8 uit 10):

Verbintenissenrecht 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Materieel strafrecht 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Periode 1
Algemene rechtsleer
Verplichte keuze (8 uit 10)
* Keuzeruimte niet-juridisch
European Law
 
Periode 2
Verplichte keuze (8 uit 10)

Goederenrecht 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Bestuursrecht 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Periode 2
Verplichte keuze (8 uit 10)

Keuzeruimte niet-juridisch óf
Privaatrecht in perspectief: Arbeidsrecht óf
Overheid en privaatrecht
Periode 3
Verplichte keuze (8 uit 10)

Vennootschappen en
rechtspersonen
 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Constitutioneel recht 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Periode 3
Algemene rechtsleer
Verplichte keuze (8 uit 10): 
*Keuzeruimte niet-juridisch
European Law
 
Periode 4
Verplichte keuze (8 uit 10)

Strafprocesrecht 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Burgerlijk en
bestuursprocesrecht
 
(of Keuzeruimte niet-juridisch)
Periode 4
Verplichte keuze (8 uit 10): 

Privaatrecht in perspectief:Insolventierecht óf
Strafrecht en Privaatrecht 
Afstudeerwerk 
IER/PRV/SBR/STR  

Profileringsruimte (45 ECTS):
Het multidisciplinair traject kent een profileringsruimte van 45 studiepunten (EC) die ingevuld moet worden met niet-juridische cursussen, waaronder bij voorkeur een minor. Daarnaast geldt dat de opleiding, inclusief de cursussen van de major, voor ten minste 45 studiepunten (EC) cursussen op niveau 3 moet bevatten. Naast het Afstudeerwerk uit de major en de cursus Algemene rechtsleer van het traject moet dus nog voor 30 studiepunten (EC) aan niveau 3-cursussen deel uitmaken van de opleiding. Als niet minimaal vier keuzecursussen (van de lijst 8 uit 10), maar slechts drie, op niveau 3 worden gekozen, moeten de ontbrekende 7,5 EC op niveau 3 in de niet-juridische profileringsruimte worden gedaan.

Voorts moeten nog voor minimaal 15 studiepunten (EC) cursussen op minimaal niveau 2 (d.w.z. niveau 2 of niveau 3) in de profileringsruimte worden gedaan. Als door de niveau 3-eis zoals hierboven genoemd al een cursus op niveau 3 in de profileringsruimte wordt gedaan, moet daarnaast nog tenminste 7,5 EC op minimaal niveau 2 in de profileringsruimte worden gedaan. Als door de keuze van de keuzecursussen geen niveau 3-cursus in de profileringsruimte nodig is, moeten nog minimaal 15 studiepunten (EC) op minimaal niveau 2 in de profileringsruimte worden gedaan. Studenten die willen voldoen aan de voorwaarden voor afgifte van de zgn. verklaring van civiel effect moeten in aanvulling op het programma van 180 studiepunten (EC) de resterende 2 cursussen van de lijst van 10, zoals hierboven opgenomen, behalen.

De CursusPlanner helpt jou om je studie te plannen, op het moment dat het jou uitkomt. Alle verplichte en keuze-cursussen die onderdeel zijn van jouw examenprogramma staan in de CursusPlanner. Zo kan je zien welke cursussen voor jou verplicht zijn en welke keuzecursussen je kan volgen. Je kan één periode vooruit plannen, maar je kan ook voor je hele opleiding al alle mogelijkheden plannen. Wil je de CursusPlanner gebruiken? Klik dan hier.