Studieprogramma

Cursussen eerste jaar

Het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid kent een vaste opbouw in het eerste jaar. Voor alle studenten is het programma hetzelfde.

Invulling tweede en derde jaar

Als je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond, ben je klaar met het basisprogramma. In je tweede en derde jaar  volg je één van de drie trajecten.

Hieronder vind je meer informatie over je trajectkeuze, de  invulling van je vrije keuzeruimte, en het plannen van je studie aan de hand van de cursusplanner.