In zowel het toga als het multidisciplinair traject bestaat een vrije profileringsruimte. Dit is een vastgesteld aantal ECTS en kan in beginsel op verschillende manieren worden ingevuld: door middel van bijvoorbeeld een minor, losse cursussen (al dan niet juridisch) aan de UU (en/of buiten de UU), een juridische stage of met een studieperiode in het buitenland. 

Klik hier voor nadere eisen voor invulling van de profileringsruimte als je het multidisciplinair traject volgt.

Hier vind je een kennisclip die je kan helpen met het invullen van je keuzeruimte.

 

 

  • In de bachelor moet een keuze gemaakt worden voor één van de drie trajecten: toga, notarieel of multidisciplinair. De hoeveelheid EC aan vrije profileringsruimte is per traject verschillend. Kijk bij de verschillende trajecten voor meer informatie over de (vrije) profileringsruimte.
  • Elk traject heeft zijn verplichte cursussen. Verplichte cursussen van het ene traject kunnen als keuzecursus in het andere traject worden gekozen.
  • Je kunt de vrije profileringsruimte ook gebruiken voor het volgen van bachelorcursussen die gelden als ingangseis of aanbevolen voorkennis voor een master waarin je geïnteresseerd bent.
  • Het is mogelijk om aan de UU naast je studie een honourscursus of -minor van het Descartes College te volgen. Dit is bedoeld als een extra activiteit voor gemotiveerde studenten. Je krijgt hier wel studiepunten voor, maar deze cursussen kunnen niet binnen de vrije profileringsruimte worden ingebracht. Voor meer informatie zie Honours – Descartes College 
  • In de Onderwijscatalogus en in het overzicht onder Cursusplanner/Cursusaanbod vind je informatie over de inhoud, ingangseisen, literatuur en periode waarin cursussen binnen de UU worden aangeboden en de contactgegevens van de cursuscoördinator.
  • Als je vrije profileringsruimte volledig gevuld is en je hebt daarnaast nog extra cursussen tijdens je studie behaald, kun je door middel van een verzoek bij de Examencommissie bachelor aangeven welke cursussen je onderdeel wilt laten uitmaken van de vrije profileringsruimte en daarmee van je gemiddelde. Hier vind je de nadere voorwaarden voor zo’n verzoek.

Een minor aan de UU is een samenhangend pakket van 4 cursussen (van elk 7,5 ECTS) in een bepaald vakgebied. Op de minor pagina van de Universiteit Utrecht staan alle minors. Elke minor heeft zijn eigen informatiepagina. Hier worden zaken zoals toelatingseisen, aanmelding en studieprogramma toegelicht.

Minors die rechtenstudenten vaak kiezen zijn: European Governance, Jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming en Criminologie.

Een minor uitsluitend bedoeld voor rechtenstudenten is Recht, innovatie & technologie. Hierin word je voorbereid op de uitdagingen die de snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen aan een jurist stelt.

Klik hier om naar de minor pagina van Rechtsgeleerdheid te gaan.

Je kunt je vrije profileringsruimte invullen met juridische en/of niet-juridische cursussen uit het gehele bachelor cursusaanbod van de Universiteit Utrecht. Houd hierbij wel rekening met de inschrijfperiodes/procedures van andere faculteiten (en de specifieke eisen voor invulling van de profileringsruimte als je het multidisciplinair traject volgt).

Je kunt cursussen bij andere opleidingen zoeken via de Onderwijscatalogus en via de CursusPlanner.

Voor het volgen van keuzecursussen aan een andere universiteit, vraag je vooraf toestemming bij de Examencommissie bachelor. Je kunt je aanvraag indienen door in te loggen op Osiris en een nieuwe ‘zaak’ voor een keuzecursus te starten.

Voor het verwerken van het cijfer van de keuzecursus maak je gebruik van dit uitslagformulier en voeg je een gewaarmerkte cijferlijst bij.

 

In het 3e studiejaar van de bacheloropleiding is er een mogelijkheid om een juridische stage te doen en deze in te brengen als keuzecursus voor 15 EC.
Meer informatie over stages vind je hier.

Je kunt ook kiezen voor het volgen van buitenlandse cursussen d.m.v. deelname aan het uitwisselingsprogramma van de universiteit. Deze cursussen maken in beginsel altijd deel uit van je vrije profileringsruimte. Meer informatie over studeren in het buitenland kun je hier vinden.

Nog vragen?

Kijk op de studentensite of neem contact op met de studieadviseurs via: Studieadviseur.rgl@uu.nl