Studiepunt Rechten

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, bijzondere tentamenvoorzieningen, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. Hier kunnen ook afspraken met de studieadviseur en de stagecoördinator worden geboekt.
 

  • Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl 
  • De balie van het Studiepunt (Janskerkhof 2-3) is open op maandag t/m donderdag van 11.00 - 14.00 uur.
  • Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 11.00 uur en van 15:00 tot 16:00 uur. Tel. (030) 253 70 04. 

Het studiepunt is op vrijdag gesloten.

Op dinsdag 7 november vervalt éénmalig  het telefonisch spreekuur tussen 15:00-16:00 uur van Studiepunt Rechten.

Een gewaarmerkte cijferlijst (transcript of records) kun je ook via email aanvragen. Vermeld je studentnummer in je mail.