Studiepunt Rechten

Zomersluiting: van 25 juli t/m 5 augustus is het Studiepunt gesloten.
Mails worden in deze periode beperkt gelezen. Vanaf 8 augustus doen wij ons best de mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, toestemming voor keuzecursussen buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. 

  • Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl
  • De balie van het Studiepunt (Janskerkhof 2-3) is geopend van maandag t/m donderdag tussen 11:00-14:00 uur.
  • Het telefonisch spreekuur is op maandag, dinsdag en donderdag van 10:00 tot 11:00 uur en van 15:00 tot 16:00 uur, op woensdagmiddag van 15:00 -16:00 uur. Tel. (030) 253 70 04
  • Op vrijdag zijn wij gesloten.

Een gewaarmerkte cijferlijst (transcript of records) kun je ook via email aanvragen. Vermeld je studentnummer in je mail.