Studiepunt Rechten

Het Studiepunt van het departement Rechtsgeleerdheid is het eerste aanspreekpunt voor studenten. Je kunt hier terecht met vragen over onderwijs, roosters, stages, examens, bijzondere tentamenvoorzieningen, toestemming voor keuzevakken buiten de opleiding, vrijstellingen, informatie over studeren in het buitenland en het aanvragen van het diploma. Hier kunnen ook afspraken met de studieadviseur worden geboekt.
 

  • Het Studiepunt is per email bereikbaar op studiepunt.rechten@uu.nl 
  • De balie van het Studiepunt (Janskerkhof 3) is geopend op maandag t/m donderdag van 11.00 - 16.30 uur (tussen 13:00-13:30 gesloten vanwege lunchpauze).
  • Het telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag van 09:30 tot 11:00 uur. Tel: (030) 253 70 04

Het studiepunt is op vrijdag gesloten.

Tijdens de zomervakantie is het Studiepunt Rechten gesloten van maandag 22 juli t/m 8 augustus 2024.

Een gewaarmerkte cijferlijst (transcript of records) kun je ook via email aanvragen. Vermeld je studentnummer in je mail.