Je kunt afstuderen wanneer je aan alle eisen van het examenprogramma voldoet en je staat ingeschreven voor de opleiding aan de Universiteit Utrecht. De examencommissie zet deze procedure in gang, als student krijg je automatisch bericht als het zover is.

Hou voor actuele informatie over wijzigingen i.v.m. corona-maatregelen de pagina Corona en onderwijs in de gaten.

Op het diploma en op het diplomasupplement worden naam en geboorteplaats afgedrukt zoals geregistreerd in OSIRIS. Zorg ervoor dat je persoonsgegevens in OSIRIS juist zijn. Controleer hier.

Om te kunnen afstuderen, moet je in OSIRIS zijn ingeschreven op het juiste examenprogramma. Bij aanvang van de bachelor Rechtsgeleerdheid word je ingeschreven op het examenprogramma van het toga-traject. Je examenprogramma kun je  vinden op je studievoortgangsoverzicht in OSIRIS. Kies je voor het multidisciplinaire of het notariële traject? Vul dan het formulier ‘Trajectwijziging’ in.

Controleer regelmatig (en met name op het moment dat je naar jouw mening bijna kunt afstuderen) of je studievoortgangsoverzicht juist. 

Is de weergave niet juist, mail dan naar de examencommissie

Iedere laatste werkdag van de maand stuurt de examencommissie bericht over het afstuderen via e-mail.

Selectiedatum Examendatum
Dinsdag 31 augustus 2021 Dinsdag 31 augustus 2021
Donderdag 30 september 2021 Donderdag 30 september 2021
Vrijdag 29 oktober 2021 Vrijdag 29 oktober 2021
Dinsdag 30 november 2021 Dinsdag 30 november 2021
Woensdag 15 december 2021 Vrijdag 31 december 2021
Maandag 31 januari 2022 Vrijdag 31 januari 2022
Maandag 28 februari 2022 Maandag 28 februari 2022
Donderdag 31 maart 2022 Donderdag 31 maart 2022
vrijdag 29 april 2022 vrijdag 29 april 2022
dinsdag 31 mei 2022 dinsdag 31 mei 2022
donderdag 30 juni 2022 donderdag 30 juni 2022
vrijdag 29 juli 2022 vrijdag 29 juli 2022
woensdag 31 augustus 2022 woensdag 31 augustus 2022

 

 

De afstudeerprocedure is volledig digitaal. Je kunt het proces dus overal afronden. Controleer ook tijdens je vakantie je universitaire e-mail. Als je naar een vakantiebestemming gaat waar geen internetverbinding is, zorg dan dat iemand anders voor jou de procedure afrondt.

Iedere laatste werkdag van de maand controleert de examencommissie in Osiris of je alle vakken van je examenprogramma hebt behaald(in je studievoortgangs-overzicht staan alle examenonderdelen dan op ‘ja’ in de kolom ‘voldaan’).
Is dat het geval, dan ontvang je via je universitaire e-mailadres het bericht 'afstuderen: studievoortgangsoverzicht compleet' waarin staat dat je kunt afstuderen. In dit afstudeerbericht stelt de examencommissie je afstudeerdatum (= laatste werkdag van de maand) vast en vraagt je om binnen veertien dagen te reageren. 

Je kunt:

Afstuderen met uitreiking: Je kunt kiezen voor het afhalen van je diploma of aanmelden voor de eerstvolgende diploma-uitreiking (Zie 'Afstuderen en uitreiking').
Uitstel van afstuderen aanvragen: Zie 'Uitstel van Afstuderen'.
Automatisch afstuderen: Zie 'Automatisch afstuderen'

Geen bericht ontvangen op de selectiedatum?
Heb je om 12.00 uur nog geen bericht gehad, maar wel aan alle onderdelen van je examenprogramma voldaan? Meld dit dan voor 13.00 uur op de selectiedatum aan de examencommissie.

 

Wil je afstuderen? In het afstudeerbericht is een link van een webformulier opgenomen. Je hebt twee weken voor het insturen van het formulier. Met het insturen van dit formulier zet je je afstuderen in gang en geef je aan of je het diploma afhaalt bij het Studiepunt rechten of dat je deelneemt aan de eerstvolgende diploma-uitreiking.

Afstudeerdatum
De afstudeerdatum is de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie je het afstudeerbericht stuurt (zie schema controledatum / afstudeerdatum). De examencommissie controleert je examenprogramma, stelt je examen vast en registreert de afstudeerdatum in Osiris.

Afhalen diploma
Geef op het formulier aan dat je het diploma wilt afhalen. Je kunt dan je diploma afhalen tijdens de openingstijden van het Studiepunt Rechten
Kom alleen langs nadat je bericht hebt ontvangen van de Examencommissie dat je diploma klaarligt, heb je geen bericht ontvangen dan is je diploma nog niet klaar. Neem bij het afhalen een geldig identiteitsbewijs mee.

Voor het ophalen van je diploma bij het Studiepunt Rechten kun je ook iemand anders machtigen. Laat dit op voorhand via een e-mail aan studiepunt.rechten@uu.nl weten; de persoon die je machtigt dient zich te kunnen legitimeren.
 

Diploma-uitreiking
De eerstvolgende uitreiking is op 15 oktober 2021 (onder voorbehoud van coronamaatregelen).

Doe je het Utrecht Law College? Geef dat aan op het formulier, dan word je automatisch uitgenodigd voor de ULC diploma–uitreiking.

Wil je je afstuderen uitstellen? Dan kun je hiervoor binnen twee weken na het versturen van het afstudeerbericht een verzoek via e-mail indienen bij de examencommissie.
In 2020-2021 krijg je in ieder geval uitstel als je:

 • een bestuursfunctie vervult waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht beschikbaar is;
 • een stage of onderdeel in het buitenland gaat volgen;
 • cursussen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot een masteropleiding die je wilt volgen.
 • aanvullende cursussen wilt volgen om te kunnen voldoen aan de eisen van civiel effect.
 • een tweede bachelor wil beginnen tegen wettelijk collegegeld. Hiervoor wordt uitstel van afstuderen verleend t/m september van het eerstvolgende collegejaar voor een bacheloropleiding die start in september en t/m februari voor een bacheloropleiding die start in februari.

Je kunt overigens afstuderen zonder je inschrijving als student bij de Universiteit Utrecht te beëindigen. Het is dus niet per se nodig uitstel aan te vragen voor een stage (die geen deel uitmaakt van je examenprogramma) waarvoor je ingeschreven moet blijven staan als student.

Alleen als je gebruik maakt van collegegeldvrij besturen, kun je uitstel vragen voor de duur van 13 maanden.

Wel uitstel
Als je je afstuderen mag uitstellen, ontvang je daarvan bericht. In dat bericht staat tot wanneer je uitstel krijgt. Na deze datum ontvang je opnieuw het afstudeerbericht van de examencommissie. Bij uitstel dien je ingeschreven te staan bij de Universiteit Utrecht.

Geen uitstel
Als jouw verzoek om uitstel niet wordt gehonoreerd, ontvang je daarvan bericht. Je studeert dan af op de afstudeerdatum die de examencommissie eerder voor jou heeft vastgesteld.

Automatisch afstuderen is aan de orde als je alle cursussen van je examenprogramma hebt behaald, je als gevolg daarvan de mail 'afstuderen: studievoortgangsoverzicht compleet' op de laatste werkdag van de maand hebt ontvangen en je daar niet binnen 2 weken op gereageerd hebt.
In dat geval studeer je ‘automatisch’ af (mits aan alle examen- en inschrijvingsvereisten is voldaan). Je kunt je diploma dan afhalen bij het Studiepunt Rechten, zodra je bericht hebt ontvangen dat het daar klaar ligt. Deelname aan de uitreiking is in dit geval niet meer mogelijk.

Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht wilt beëindigen, meteen na het behalen van je examen, doe dit dan direct nadat je het afstudeerbericht van de examencommissie hebt ontvangen. Je dient je voor de 1e van de volgende maand uit te schrijven. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch. Vergeet ook niet je studiefinanciering en studenten OV-chipkaart stop te zetten.

Bekijk de laatste informatie van de regelingen voor het uitschrijven, stopzetten studiefinanciering en studenten OV-chipkaart op de volgende site .

Uiterlijk aan het eind van de maand na het afstudeerbericht ontvang je van de examencommissie een bevestiging per e-mail over je afstuderen, het afhalen van je diploma of deelname aan de diploma-uitreiking.

De examencommissie bekijkt automatisch of je voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van een judicium. Wil je meer weten over de officiële regels voor toekenning van een judicium ‘cum laude’, dan kun je die vinden in de Onderwijs- en examenregeling.

Bij studenten die in september 2017 of later afstuderen wordt op het Internationaal Diploma Supplement (IDS), een ECTS Grading Table en het gewogen gemiddelde cijfer van de student vermeld. De ECTS Grading Table maakt de cijfercultuur aan de Universiteit Utrecht inzichtelijk. Wil je meer weten over (de berekening van) de Grading Table en het gewogen gemiddelde, kijk dan in de Onderwijs- en examenregeling en het Reglement Examencommissie.

Als je je inschrijving aan de Universiteit Utrecht wilt beëindigen, meteen na het behalen van je examen, doe dit dan direct nadat je het afstudeerbericht van de examencommissie hebt ontvangen. Je dient je voor de 1e van de volgende maand uit te schrijven. Uitschrijven kun je uitsluitend zelf regelen via Studielink. Dit gebeurt niet automatisch. Vergeet ook niet je studiefinanciering en studenten OV-chipkaart stop te zetten.

Bekijk de laatste informatie van de regelingen voor het uitschrijven, stopzetten studiefinanciering en studenten OV-chipkaart op de volgende site .

Civiel effect, hoe zit het ook alweer?
Om te kunnen werken als advocaat of binnen de rechterlijke macht moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, qua gevolgde opleiding, behaalde titels en bestudeerde cursussen.

Voorwaarden voor het ontvangen van een Verklaring van civiel effect:

 • je hebt een LLB-titel en een LLM-titel behaald aan een Nederlandse universiteit;
 • ​je bachelor- en masterexamen omvatten gezamenlijk ten minste 200 ECTS aan juridische cursussen, waarvan minimaal 60 op masterniveau;
 • de volgende cursussen maken deel uit van het door jou gekozen traject binnen je bachelorexamen: Bestuursrecht, Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, Constitutioneel recht (of Belastingrecht), Goederenrecht, Inleiding Europees recht (of European Law), Materieel strafrecht, Privaatrecht in perspectief, Public International Law, Strafprocesrecht, Vennootschappen- en rechtspersonen en Verbintenissenrecht.

Voor studenten die vóór 1 september 2015 zijn gestart met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid gelden de volgende voorwaarden:

 • je hebt een LLB-titel en een LLM-titel behaald aan een Nederlandse universiteit;
 • je bachelor- en masterexamen omvatten gezamenlijk ten minste 200 ECTS aan juridische cursussen, waarvan minimaal 60 op masterniveau;
 • togatraject: met het afronden van dit traject voldoe je automatisch aan de voorwaarden van het civiel effect;
 • multidisciplinair traject: zowel de procesrechtcursussen Bestuursprocesrecht (5 ECTS) en Burgerlijk procesrecht (5 ECTS), of Burgerlijk- en bestuursprocesrecht (7,5 ECTS), als de cursus Handels- en rechtspersonenrecht of Vennootschappen en rechtspersonen maken deel uit van je examen. Daarnaast moet je extra juridische cursussen behalen in de bachelor- of masterfase om aan voldoende juridische ECTS te komen;
 • notarieel traject: de procesrechtcursussen Bestuursprocesrecht (5 ECTS) en Burgerlijk procesrecht (5 ECTS), of Burgerlijk- en bestuursprocesrecht (7,5 ECTS), maken deel uit van je examenprogramma. Deze procesrechtcursussen kun je als (extra) keuzecursus doen.

NB voor studenten die vóór 1 september 2015 zijn gestart met de bacheloropleiding geldt de cursus Strafprocesrecht (OSIRIS-code RGBAPR0300, 5 ECTS) met terugwerkende kracht niet langer als voorwaarde voor het civiel effect.

Zie voor meer informatie over je examenprogramma je studievoortgangsoverzicht en de OER die op jou van toepassing is.

Juridische én niet-juridische cursussen binnen het departement Rechtsgeleerdheid
Niet alle cursussen die door het departement Rechtsgeleerdheid worden aangeboden, zijn juridisch.

In 2019/2020 biedt het departement de volgende niet-juridische cursussen aan:

Bacheloraanbod: RGBUPRV013 Bedrijfseconomie, RGBUSTR017 Criminal Law and Forensic Mental Health, RGBUSTR004 Criminologisch onderzoek voor juristen, RGBUSTR010 Forensische psychopathologie, RGBUSTR009 Inleiding forensische psychiatrie/psychologie, RGBUSTR006 Inleiding criminologie voor juristen, RGBUSTR008 International Organised Crime, RGBUSTR011 Verdieping criminologie.

Masteraanbod: RGMURWOM09 Academic Writing and Presentation Skills (exclusieve cursus Legal Research), RGMUSTR011 Advanced Methodology, RGMUSTR012 Critical Reflection on Criminology, RGMUSTR013 Cultural Criminology, RGMUSTR014 Global Reactions to Crime and Disorder, RGMUSTR015 Security and Cyber Technology, RGMUSTR009 Crossborder Crime, RGMUSTR016 Crimes of the Powerful.
Voor cursussen van het departement die je nu volgt, kun je in de Onderwijscatalogus vinden of ze juridisch of niet-juridisch van inhoud zijn (onder het kopje ‘Plaats van de cursus in het curriculum’).

Je stapt na de bachelor over naar een andere universiteit voor de master
Op het moment van afstuderen in de bachelor Rechtsgeleerdheid kun je op je diploma-aanvraag aangeven dat je een verklaring van afstuderen in combinatie met voortgang behalen civiel effect wilt ontvangen. Op de verklaring wordt aangegeven wat je in de master moet behalen om civiel effect te verkrijgen.

Je volgt alleen een master aan de UU
Als je je bachelor aan een andere Nederlandse universiteit hebt behaald en je civiel effect wilt behalen, heb je een 'Verklaring voortgang behalen civiel effect' nodig. Deze verklaring kun je aanvragen bij de Examencommissie van de universiteit waar je je bacheloropleiding hebt afgerond. In de verklaring moet worden aangegeven wat je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om daar civiel effect te verkrijgen.

Lever deze verklaring in bij het Studiepunt Rechten of stuur de verklaring per post t.a.v. Examencommissie Rechtsgeleerdheid, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht. De verklaring kan ook digitaal door de andere universiteit worden opgestuurd naar examencommissie.rechten@uu.nl.

Je hebt al een master behaald en volgt daarna een bachelor Rechtsgeleerdheid
Om te kunnen voldoen aan een civiel effect, kun je een Verklaring van civiel effect aanvragen bij het afstuderen in de bachelor. Stuur je verzoek per mail naar de Examencommissie.
De officiële regeling Beroepsvereisten voor advocatuur en rechterlijke macht “civiel effect” vind je in de Onderwijs- en examenregeling master in bijlage 5.
De Examencommissie is voor vragen over het civiel effect bereikbaar via: examencommissie.rechten@uu.nl

Als  je per 1 februari wilt starten met een master aan een andere universiteit, wil die universiteit een bewijs dat je bent afgestudeerd. Als je nog geen diploma hebt, kun je wel een afstudeerverklaring aanvragen bij de examencommissie (via een afstudeerformulier). Over het algemeen is dit – in combinatie met een gewaarmerkte cijferlijst – voldoende.

Om te kunnen vaststellen dat je bent afgestudeerd, maakt Osiris op – in beginsel -  elke laatste werkdag een selectie van de geregistreerde cursusresultaten van je examenprogramma Rechtsgeleerdheid. De actuele selectie- en afstudeerdata vind je hier (link naar ‘controledatum/afstudeerdatum’). Aan de hand van die selectie wordt bepaald of je bent afgestudeerd.

Let op! Aangezien onderwijsperiode 2 nog doorloopt tot begin februari en toetsen daarna nagekeken moeten worden, betekent dit dat cursusresultaten uit periode 2 niet op tijd geregistreerd (kunnen) zijn om vast te stellen dat je afgestudeerd bent. Wil je per 1 februari een master elders starten dan zul je je laatste cursussen dus in periode 1 moeten doen. Houd hiermee rekening bij de planning.

Civiel effect, hoe zit het ook alweer?
Om te kunnen werken als advocaat of binnen de rechterlijke macht moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, qua gevolgde opleiding, behaalde titels en bestudeerde cursussen.

Voorwaarden voor het ontvangen van een Verklaring van civiel effect:

 • je hebt een LLB-titel en een LLM-titel behaald aan een Nederlandse universiteit;
 • ​je bachelor- en masterexamen omvatten gezamenlijk ten minste 200 ECTS aan juridische cursussen, waarvan minimaal 60 op masterniveau;
 • de volgende cursussen maken deel uit van het door jou gekozen traject binnen je bachelorexamen: Bestuursrecht, Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht, Constitutioneel recht (of Belastingrecht), Goederenrecht, Inleiding Europees recht (of European Law), Materieel strafrecht, Privaatrecht in perspectief, Public International Law, Strafprocesrecht, Vennootschappen- en rechtspersonen en Verbintenissenrecht.

Voor studenten die vóór 1 september 2015 zijn gestart met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid gelden de volgende voorwaarden:

 • je hebt een LLB-titel en een LLM-titel behaald aan een Nederlandse universiteit;
 • je bachelor- en masterexamen omvatten gezamenlijk ten minste 200 ECTS aan juridische cursussen, waarvan minimaal 60 op masterniveau;
 • togatraject: met het afronden van dit traject voldoe je automatisch aan de voorwaarden van het civiel effect;
 • multidisciplinair traject: zowel de procesrechtcursussen Bestuursprocesrecht (5 ECTS) en Burgerlijk procesrecht (5 ECTS), of Burgerlijk- en bestuursprocesrecht (7,5 ECTS), als de cursus Handels- en rechtspersonenrecht of Vennootschappen en rechtspersonen maken deel uit van je examen. Daarnaast moet je extra juridische cursussen behalen in de bachelor- of masterfase om aan voldoende juridische ECTS te komen;
 • notarieel traject: de procesrechtcursussen Bestuursprocesrecht (5 ECTS) en Burgerlijk procesrecht (5 ECTS), of Burgerlijk- en bestuursprocesrecht (7,5 ECTS), maken deel uit van je examenprogramma. Deze procesrechtcursussen kun je als (extra) keuzecursus doen.

NB voor studenten die vóór 1 september 2015 zijn gestart met de bacheloropleiding geldt de cursus Strafprocesrecht (OSIRIS-code RGBAPR0300, 5 ECTS) met terugwerkende kracht niet langer als voorwaarde voor het civiel effect.

Zie voor meer informatie over je examenprogramma je studievoortgangsoverzicht en de OER die op jou van toepassing is.

Juridische én niet-juridische cursussen binnen het departement Rechtsgeleerdheid
Niet alle cursussen die door het departement Rechtsgeleerdheid worden aangeboden, zijn juridisch.

In 2019/2020 biedt het departement de volgende niet-juridische cursussen aan:

Bacheloraanbod: RGBUPRV013 Bedrijfseconomie, RGBUSTR017 Criminal Law and Forensic Mental Health, RGBUSTR004 Criminologisch onderzoek voor juristen, RGBUSTR010 Forensische psychopathologie, RGBUSTR009 Inleiding forensische psychiatrie/psychologie, RGBUSTR006 Inleiding criminologie voor juristen, RGBUSTR008 International Organised Crime, RGBUSTR011 Verdieping criminologie.

Masteraanbod: RGMURWOM09 Academic Writing and Presentation Skills (exclusieve cursus Legal Research), RGMUSTR011 Advanced Methodology, RGMUSTR012 Critical Reflection on Criminology, RGMUSTR013 Cultural Criminology, RGMUSTR014 Global Reactions to Crime and Disorder, RGMUSTR015 Security and Cyber Technology, RGMUSTR009 Crossborder Crime, RGMUSTR016 Crimes of the Powerful.
Voor cursussen van het departement die je nu volgt, kun je in de Onderwijscatalogus vinden of ze juridisch of niet-juridisch van inhoud zijn (onder het kopje ‘Plaats van de cursus in het curriculum’).

Je stapt na de bachelor over naar een andere universiteit voor de master
Op het moment van afstuderen in de bachelor Rechtsgeleerdheid kun je op je diploma-aanvraag aangeven dat je een verklaring van afstuderen in combinatie met voortgang behalen civiel effect wilt ontvangen. Op de verklaring wordt aangegeven wat je in de master moet behalen om civiel effect te verkrijgen.

Je volgt alleen een master aan de UU
Als je je bachelor aan een andere Nederlandse universiteit hebt behaald en je civiel effect wilt behalen, heb je een 'Verklaring voortgang behalen civiel effect' nodig. Deze verklaring kun je aanvragen bij de Examencommissie van de universiteit waar je je bacheloropleiding hebt afgerond. In de verklaring moet worden aangegeven wat je aan die universiteit in de master nog had moeten behalen om daar civiel effect te verkrijgen.

Lever deze verklaring in bij het Studiepunt Rechten of stuur de verklaring per post t.a.v. Examencommissie Rechtsgeleerdheid, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht. De verklaring kan ook digitaal door de andere universiteit worden opgestuurd naar examencommissie.rechten@uu.nl.

Je hebt al een master behaald en volgt daarna een bachelor Rechtsgeleerdheid
Om te kunnen voldoen aan een civiel effect, kun je een Verklaring van civiel effect aanvragen bij het afstuderen in de bachelor. Stuur je verzoek per mail naar de Examencommissie.
De officiële regeling Beroepsvereisten voor advocatuur en rechterlijke macht “civiel effect” vind je in de Onderwijs- en examenregeling master in bijlage 5.
De Examencommissie is voor vragen over het civiel effect bereikbaar via: examencommissie.rechten@uu.nl