1. Stuur in ieder geval een mail naar de cursuscoördinator
  2. Stuur een mail naar de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl) als je meer dan 20% van het verplicht onderwijs mist door je afwezigheid (zie blokboek voor verplichte onderdelen)
  3. De studieadviseur zal je vragen om medisch bewijs van de overmacht
  4. De studieadviseur kan de cursuscoördinator vragen of er een mogelijkheid is om een vervangende opdracht te doen als je meer dan 20% van het verplichte onderwijs mist

NB: Indien ziek tijdens PLO/CSCE onderwijs, neem contact op met het KVO-secretariaat: kvo-secretariaat@umcutrecht.nl

 

  1. Neem zo snel mogelijk (uiterlijk op de dag van het tentamen) contact op met de studieadviseur (adviseurs@umcutrecht.nl)
  2. Ga bij de studieadviseur langs met een  bewijs van medische overmacht of stuur het bewijs op per mail. Dit kan ook nadat je hersteld bent.
  3. De studieadviseur kan je, bij voldoende bewijs van medische overmacht, op de herkansingslijst van het betreffende tentamen plaatsen