SUMMA Voortgangstoets (SVT)

Contactpersoon inhoudelijke vragen UVT/SVT: Mw. drs. M. Manrique: Voortgangstoets@umcutrecht.nl
Vragen over inschrijving Osiris: STIP@umcutrecht.nl

Op dit moment kan de ingangseis voor de UVT2 niet correct in Osiris geplaatst worden. Studenten die wel voldoen aan de ingangseis, maar zich desondanks zelf niet kunnen inschrijven voor de UVT2, kunnen contact opnemen met het STIP.

Data UVT Ma1/Ma2 en SVT

Zie hiervoor het tentamenrooster, te vinden onder Onderwijs > Roosters (CRU Master / SUMMA).

Vanaf studiejaar 23-24 worden de CRUX, UVT en SVT vervangen door de IVTG. Lees meer via onderstaande links.

Informatie IVTG CRU Bachelor
Informatie IVTG CRU Master
Informatie IVTG SUMMA