SUMMA is opgebouwd uit vijf lijnen die weliswaar elk hun eigen doelstellingen, didactisch concept, en werk- en toetsvormen hebben, maar tevens duidelijke verbindingen hebben met elkaar. Zij dekken elk een deel van de eindtermen en hebben elk hun eigen coördinator, examinator(en) en docenten.

De Lijn Kennis is de basis voor de andere vier lijnen. Hierin worden – voortbouwend op de biomedische voorkennis van de bachelor – voor de geneeskunde relevante kennis en inzichten systematisch uitgebreid. De lijn Kennis valt in jaar 1 en 2.

Coördinator lijn Kennis

Mw. dr. I.E.T. van den Berg, Laboratorium voor metabole ziekten
Kamer KC.02.067.0, Huispost KC.02.069.1
Tel: 088 75 55318
E-mail: I.vandenBerg@umcutrecht.nl

Secretariaat

Onderwijssecretariaat SUMMA
P. Huussen (ma-do)
Kamer HB 1.05, Huispost HB 1.06
Tel: 088 75 56216
E-mail: OZ-GNKSUMMA@umcutrecht.nl

De Lijn Klinisch Denken is erop gericht je, aan de hand van individuele patiënten, te leren klinisch te redeneren, door onder meer het onderbouwen van beslismomenten, scriptontwikkeling en reflectie. De lijn Klinisch denken valt in jaar 1,2 en 3.

Coördinator lijn Klinisch Denken

Mw. dr. J.E. Hoogendijk, Divisie Neurologie
Kamer C.03.240, Huispost G03.228
E-mail: j.hoogendijk@umcutrecht.nl

Secretariaat

Onderwijssecretariaat SUMMA
P. Huussen (ma-do)
Kamer HB 1.05, Huispost HB 1.06
Tel: 088 75 56216
E-mail: OZ-GNKSUMMA@umcutrecht.nl

Inhoud

De lijn Klinisch denken bestaat uit de volgende onderwijseenheden:

Jaar 1
Semester 1A:

 • Casustraining I
 • Aanvullend Onderzoek

Semester 1B:

 • Casustraining II

Jaar 2
Semester 2A:

 • Casustraining III

Semester 2B:

 • Casustraining IV
 • Medische Ethiek

Jaar 3

 • Off-ward

De Lijn Klinisch Handelen is erop gericht je klinische vaardigheden bij te brengen. In het instructielab klinische vaardigheden wordt de basis gelegd voor vaardigheden en technieken met betrekking tot algemene en speciële anamnese, lichamelijk onderzoek, communicatie en attitude. In de studenten(poli)klinieken en coassistentschappen wordt vervolgens, onder het motto “leren (door) behandelen”, het geleerde in de praktijk toegepast. De lijn Klinisch Handelen valt in de jaren 1, 2, 3 en 4.

Coördinator lijn Klinisch Handelen

Dr. N. Kusadasi
E-mail: N.Kusadasi@umcutrecht.nl

Secretariaat

Onderwijssecretariaat SUMMA
P. Huussen (ma-do)
Kamer HB 1.05, Huispost HB 1.06
Tel: 088 75 56216
E-mail: OZ-GNKSUMMA@umcutrecht.nl

Inhoud

De Klinisch-handelenlijn bestaat uit de volgende onderwijseenheden (curriculum 2006):

Jaar 1

 • Clinical skills, clinical encounter and diagnostic methods
 • Voorbereiding studentenpoli
 • Studentenpoli interne geneeskunde
 • Studentenpoli chirurgie

Jaar 2

 • Studentenpoli neurologie
 • Studentenpoli kindergeneeskunde
 • Studentenpoli kno
 • Studentenpoli oogheelkunde
 • Studentenpoli dermatologie
 • Studentenpoli acute en consultatieve psychiatrie
 • Studentenpoli gynaecologie/obstetrie
 • Voorbereiding studentenkliniek

Jaar 3

 • Studentenkliniek sociale geneeskunde
 • Studentenkliniek interne geneeskunde
 • Studentenkliniek gynaecologie/obstetrie
 • Studentenkliniek chirurgie
 • Studentenkliniek kindergeneeskunde
 • Studentenkliniek neurologie
 • Studentenkliniek psychiatrie
 • Studentenkliniek oogheelkunde
 • Studentenkliniek kno
 • Studentenkliniek Spoedeisende Hulp

Jaar 4

 • Algemene semi-artsstage
 • Keuze stage

In de lijn Wetenschap vindt een oriëntatie plaats op het wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht, wordt methodologie geleerd, onderzoek opgezet en uitgevoerd en wordt over onderzoek gerapporteerd. De lijn Wetenschap valt in de jaren 1, 2, 3 en 4.

Coördinator Lijn Wetenschap

Professor dr. S.M.A Lens
Tel: 088 - 756 81 14
E-mail: S.M.A.Lens@umcutrecht.nl

Secretariaat

Onderwijssecretariaat SUMMA
P. Huussen (ma-do)
Kamer HB 1.05, Huispost HB 1.06
Tel: 088 75 56216
E-mail: OZ-GNKSUMMA@umcutrecht.nl

Inhoud

De wetenschapslijn bestaat uit de volgende onderwijseenheden:

Jaar 1

 • Wetenschappelijke Vorming - Algemeen (WV-A)
 • Wetenschappelijke Vorming - Onderzoeksmethodologie (WV-O)

Jaar 2

 • Wetenschappelijke Vorming - META-analyse (WV-M)
 • Onderzoekspraktijk (OP) 1

Jaar 3

 • Vervolg Wetenschappelijke Vorming - META-analyse (WV-M)
 • Onderzoekspraktijk (OP) 2

Jaar 4

 • Onderzoekspraktijk (OP) 3

Instructie en formulieren voor OP 1, 2 en 3 zijn te vinden op Blackboard ad "Lijn Wetenschap".

De Lijn Professionele Ontwikkeling waarborgt de longitudinale begeleiding van studenten gedurende de hele opleiding  en richt zich op aspecten van Professioneel Gedrag (o.a. samenwerking, veilige leeromgeving ) door middel van preceptorgesprekken, het bijhouden van een portfolio en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Coördinator Lijn Professionele Ontwikkeling

Dr. H.G.M. Arets,  Kinderlongarts, Divisie Kinderen
Kamer KH. 01.425.0 | Huispost KH01.419.0 
Tel: 088 75 54935
E-mail: H.Arets@umcutrecht.nl

Secretariaat

Onderwijssecretariaat SUMMA
P. Huussen (ma-do)
Kamer HB 1.05, Huispost HB 1.06
Tel: 088 75 56216
E-mail: OZ-GNKSUMMA@umcutrecht.nl