Via het digitale Aanvraagformulier verklaringen kun je diverse verklaringen aanvragen. Je ontvangt een mail van STIP als de verklaring klaar ligt, dit is doorgaans binnen 1 werkdag (mits vóór 13.30 uur aangevraagd). Je kunt de verklaring vervolgens ophalen bij het STIP, locatie: A.A. Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.06.

Heb je een verklaring van behaald diploma nodig of verificatie van je opleidingsgegevens? Hier lees je hoe je deze kunt aanvragen.

Een verklaring van behaald diploma kun je opvragen uit het diplomaregister van DUO.
Je kunt dit uittreksel downloaden, zodra jouw examendatum is doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie (CSa).

Je kunt, indien nodig, een afstudeerverklaring aanvragen bij het STIP. Een verklaring waarin staat dat aan alle eisen en verplichtingen behorend bij het examen van de opleiding is voldaan. Je kunt deze verklaring gebruiken als bewijs van afstuderen als je een andere opleiding dan Geneeskunde wilt gaan volgen, of bij sollicitaties.
Een dergelijke verklaring kun je aanvragen als jouw examendatum in Osiris staat (dit kun je zien op je studievoortgangsoverzicht).

 

 

 

Deze brief vermeldt dat je als student van het UMCU onder de ‘medical indemnity insurance’ van het UMC valt, uitgezonderd van de VS en Canada waarvoor een extra verzekering afgesloten moet worden.

De functie van de confirmation letter is breed, hij is o.a. te gebruiken voor:

  • Bewijs medische verzekering
  • Aanvraag SWG of andere beurzen
  • Aanvraag visum
  • Bevestiging coschap voor de gastinstelling
  • Akkoord van faculteit dat student stage gaat lopen
  • Bewijs dat student staat ingeschreven

Een confirmation letter kan alleen worden opgesteld als de buitenlandstage in Osiris is geregistreerd en goedgekeurd.

Een aanbevelingsbrief.
Elke student die zich wil oriënteren op een coschap in het buitenland kan een recommendation letter aanvragen bij het STIP.

Een officiële uitdraai van de tot dusver behaalde studieresultaten. Desgewenst in het Nederlands of Engels verkrijgbaar.

De volgende verklaringen kunnen niet bij het STIP worden aangevraagd:

  • Een bewijs van inschrijving. Hiervoor kun je terecht bij de balie van UU for U Student Services, Heidelberglaan 6.
  • Een bewijs betaald collegegeld. Hiervoor kun je terecht bij de balie van UU for U Student Services, Heidelberglaan 6.
  • Een begeleidende brief van de studentendecaan