Evaluaties

Cursusevaluatie: jouw input telt!

Studentbetrokkenheid

De opleiding Geneeskunde hecht veel belang aan jouw betrokkenheid  bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs! 

Feedback

Na iedere cursus en aan het einde van elke leerlijn ontvang je een anonieme digitale evaluatie. Door het invullen van de evaluatie kun je als student feedback geven op alle aspecten van het onderwijs.

Kan je niet wachten? Tijdens de cursus kun je natuurlijk ook altijd terecht voor opmerkingen of suggesties bij de cursuscoördinator of de jaarvertegenwoordiging.

Terugkoppeling

De terugkoppeling van de evaluaties en verbeterplannen zijn te vinden op de Blackboardcommunity Cursusevaluaties.