In jaar 3 van SUMMA staat het opdoen van klinische ervaring centraal. De coschappen van jaar 3 worden gevolgd in het Teaching Hospital Gelre Ziekenhuizen en in de huisarts praktijk. In jaar 2 krijgen jullie hier voorlichtingsbijeenkomsten over. De indeling voor de coschappen wordt halverwege jaar 2 gemaakt. Hierover wordt contact opgenomen met de JVT van het betreffende jaar.

Verder zijn er verschillende onderzoekscripties en -stages (Onderzoekspraktijk 1, 2, 3) en zijn er in het Schakeljaar vrije keuzes te maken voor een klinische keuzestage en semi-arts stage. Kijk voor meer informatie op de pagina over het Schakeljaar.
Voor een overzicht van contactadressen voor stageplaatsen kun je terecht op de UMC Utrecht website.

Wij vinden het belangrijk dat je tijdens het klinisch onderwijs veilig en kundig handelt. Hiervoor is het Handboek Kwaliteit en Veiligheid geschreven, waarin de belangrijkste normen worden uitgelegd. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw positie als coassistent in het zorgproces kent. Dit wordt omschreven in de Regeling van de positie van geneeskunde studenten van de Universiteit Utrecht in de klinische praktijk.

Tijdens je coschappen werk je met een elektronisch patiëntendossier. In het UMCU wordt gewerkt met het HIX-systeem. Voordat je in de kliniek start, heb je daarom de verplichte training hierin doorlopen. Deze training wordt gegeven in het eerste jaar voor je met klinisch denken begint.

Studenten die stage gaan lopen binnen het UMC Utrecht krijgen een UMC stage account. In het document Accounts voor het lopen van een stage binnen het UMC Utrecht kun je lezen hoe dit geregeld wordt.