Stages & Coschappen

In jaar 3 van SUMMA staat het opdoen van klinische ervaring centraal. De coschappen van jaar 3 worden gevolgd in het Teaching Hospital Gelre Ziekenhuizen en in de huisarts praktijk. In jaar 2 krijgen jullie hier voorlichtingsbijeenkomsten over. De indeling voor de coschappen wordt halverwege jaar 2 gemaakt. Hierover wordt contact opgenomen met de JVT van het betreffende jaar.

Verder zijn er verschillende onderzoekscripties en -stages (Onderzoekspraktijk 1, 2, 3) en zijn er in het Schakeljaar vrije keuzes te maken voor een klinische keuzestage en semi-arts stage. Met betrekking tot de ASAS en de nieuwe beoordelingssystematiek die vanaf januari 2020 ingaat, zie de EPA-handleiding hierboven en kijk voor meer informatie op de pagina over het Schakeljaar.
Voor een overzicht van contactadressen voor stageplaatsen kun je terecht op de UMC Utrecht website.

 

Konjoin is een nieuw online platform waarop onderzoekers en artsen gemakkelijk onderzoek en stageprojecten kunnen delen met studenten. Het platform is onlangs gelanceerd binnen het UMC Utrecht. Het platform bevordert de zichtbaarheid van onderzoekers, artsen en stagemogelijkheden, geeft onderzoekers en artsen mogelijkheden om de juiste studenten te werven, en maakt het voor studenten makkelijker om een interessante stageplek te vinden.  
Ga naar YouTube voor een korte toelichting en bekijk het platform via onderstaande knop.

Konjoin

Wij vinden het belangrijk dat je tijdens het klinisch onderwijs veilig en kundig handelt. Hiervoor is het Handboek Kwaliteit en Veiligheid geschreven, waarin de belangrijkste normen worden uitgelegd. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw positie als coassistent in het zorgproces kent. Dit wordt omschreven in de Regeling van de positie van geneeskunde studenten van de Universiteit Utrecht in de klinische praktijk.

Tijdens je coschappen werk je met een elektronisch patiëntendossier. In het UMCU wordt gewerkt met het HIX-systeem. Voordat je in de kliniek start, heb je daarom de verplichte training hierin doorlopen. Deze training wordt gegeven in het eerste jaar voor je met klinisch denken begint.