Stages & Coschappen

In jaar 3 van SUMMA staat het opdoen van klinische ervaring centraal. De coschappen van jaar 3 worden gevolgd in het Teaching Hospital Gelre Ziekenhuizen en in de huisarts praktijk. In jaar 2 krijgen jullie hier voorlichtingsbijeenkomsten over. De indeling voor de coschappen wordt halverwege jaar 2 gemaakt. Hierover wordt contact opgenomen met de JVT van het betreffende jaar.

Verder zijn er verschillende onderzoekscripties en -stages (Onderzoekspraktijk 1, 2, 3) en zijn er in het Schakeljaar vrije keuzes te maken voor een klinische keuzestage en semi-arts stage. Met betrekking tot de ASAS en de nieuwe beoordelingssystematiek die vanaf januari 2020 ingaat, zie de EPA-handleiding hierboven en kijk voor meer informatie op de pagina over het Schakeljaar.
Voor een overzicht van contactadressen voor stageplaatsen kun je terecht op de UMC Utrecht website.

 

Konjoin is een nieuw online platform waarop onderzoekers en artsen gemakkelijk onderzoek en stageprojecten kunnen delen met studenten. Het platform is onlangs gelanceerd binnen het UMC Utrecht. Het platform bevordert de zichtbaarheid van onderzoekers, artsen en stagemogelijkheden, geeft onderzoekers en artsen mogelijkheden om de juiste studenten te werven, en maakt het voor studenten makkelijker om een interessante stageplek te vinden.  
Ga naar YouTube voor een korte toelichting en bekijk het platform via onderstaande knop.

Konjoin

Wij vinden het belangrijk dat je tijdens het klinisch onderwijs veilig en kundig handelt. Hiervoor is het Handboek Kwaliteit en Veiligheid geschreven, waarin de belangrijkste normen worden uitgelegd. Daarnaast is het ook belangrijk dat je jouw positie als coassistent in het zorgproces kent. Dit wordt omschreven in de Regeling van de positie van geneeskunde studenten van de Universiteit Utrecht in de klinische praktijk.

En natuurlijk is het ook essentieel dat jij jezelf veilig voelt tijdens elke stage of co-schap die je loopt. Maar wat nu als dat niet zo is?

Het is heel vervelend als jij tijdens je opleiding een voor jou ongewenste situatie meemaakt of erbij betrokken bent, in welke vorm dan ook.

Ongewenst gedrag is alles wat jij of iemand anders in de omgang en communicatie als onprettig, ongewenst of kwetsend ervaart en wat tot gevolg heeft dat jij of iemand anders zich niet langer veilig of prettig voelt in het werk, de opleiding, tijdens stage, co-schappen of in de privésfeer. Dit kan fysiek,
(non-)verbaal maar soms ook online plaatsvinden. Het gaat hierbij om hoe dit ongewenste gedrag ervaren wordt en niet om een heersende norm of wat een ander ervan vindt. 

Ongewenst gedrag is er in verschillende vormen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Met woorden – Een bepaalde opmerking, roddelen, de ander belachelijk maken, een koosnaam waar jij je niet fijn bij voelt of er wordt gescholden.
  • Met handelingen – Aanstaren, genegeerd of buitengesloten worden of competitief gedrag. 
  • Lichamelijk – Iemand raakt je ongewenst aan, slaat een arm om je schouder terwijl je dat niet wilt of reageert agressief.
  • Via media – Iemand stuurt je seksueel getinte berichten of post online iets lelijks over je.

Bespreken helpt!

Ongewenst gedrag hoort niet. Vaak is dit ook niet de intentie, maar soms gaat het mis. Bespreken helpt! Ook als je iemand wil bijstaan of aanspreken. Weet dat elke melding, elk onveilig gevoel ertoe doet, ook al voelt het misschien klein. Blijf er niet mee lopen. Op de website ditzijnwij.umcutrecht.nl vind je informatie en een toolkit met tips over wat je kunt doen, hoe je dat kunt doen en bij wie je allemaal terechtkunt. Neem gerust contact op met een persoon om in vertrouwen te nemen voor een luisterend oor. Je kan samen onderzoeken waar jouw behoefte ligt. We staan voor je klaar.