De studie Geneeskunde kent één examencommissie voor de totale opleiding Geneeskunde. Deze examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en examens en behandelt onder meer verzoeken om uitzonderingen op de OER en het Reglement van de Examencommissie.

Let bij het indienen van verzoeken op het volgende:

  • Vul het formulier volledig in;
  • Let op het taalgebruik: blijf formeel en tutoyeer niet;
  • Zorg dat het verzoek kort en bondig geformuleerd is (maximaal 200 woorden);
  • Je kunt je verzoek altijd vooraf bespreken met de studieadviseur;
  • Bijlagen meesturen (bijvoorbeeld bewijzen van gevolgde opleidingen)? Mail deze apart naar: examencieGNK@umcutrecht.nl
  • Verzoeken moeten 8 dagen voor de vergadering, vóór 12.00 uur ’s middags, ingediend zijn om ze tijdens de vergadering te kunnen behandelen. Zie voor de vergaderdata het schema hieronder;
  • De examencommissie besluit alleen tijdens de geplande vergaderingen over verzoeken. Houd er rekening mee dat de commissie volgens de reglementen zes weken de tijd heeft om een besluit te nemen. Alleen in geval van urgentie, die niet door de student te voorzien was, kan een verzoek soms tussen de vergaderingen door behandeld worden.
  • Ingediende verzoeken en de besluiten hierover zijn in te zien voor alle leden, de ambtelijk secretaris en de adviseurs van de examencommissie. Bij besluiten die een bepaald vak betreffen, wordt de examinator en/of het onderwijs-secretariaat van het vak ingelicht over het besluit.

Verzoek indienen? Gebruik dit formulier.

Vergaderdata examencommissie

Data vergadering Uiterste inleverdata verzoeken
let op: vóór 12.00 uur 's middags
Donderdag 20 augustus 2020 Woensdag 12 augustus 2020
Donderdag 24 september 2020 Woensdag 16 september 2020
Donderdag 22 oktober 2020 Woensdag 14 oktober 2020
Donderdag 26 november 2020 Woensdag 18 november 2020
Donderdag 17 december 2020 Woensdag 9 december 2020
   
   

Meer informatie?

Examencommissie Geneeskunde:
E-mail: examencieGNK@umcutrecht.nl

Ambtelijk secretaris: Vincianne Kong-a-San
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.09, tel 088 - 755 93 62.
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag om de week

Secretariaat: Mieke Knibbe-Grosscurt
Hijmans van den Berghgebouw, kamer 1.09, tel 088 - 755 94 45.
Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.