• Problemen met bezorgen mails Scorion - update 25 januari - opgelost

    De problemen met het verzenden van uitnodigingen uit Scorion lijken inmiddels opgelost te zijn. Merk je nog steeds problemen op? Neem contact op via OWCservicedeskICT@umcutrecht.nl.

    Lees dit bericht voor meer informatie.

  • Beleid buitenlandse stages

    Voor buitenlandstages geldt het algemene reisbeleid van de UU. Zie stap 2: veiligheid in het stappenplan buitenlandse stage onder Onderwijs > Studeren in het buitenland > Stage buitenland, voor meer informatie over reisadviezen, het reisbeleid en het indienen van uitzonderingsverzoeken.